Wij zijn er voor de honderdduizenden kinderen in Nederland die opgroeien in armoede

Geldzorgen thuis leiden bij kinderen tot stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden en een slechtere gezondheid. En uiteindelijk ook tot sociale uitsluiting als volwassene. Het Jeugdeducatiefonds zet zich via basisscholen voor deze kinderen in. Zo lopen ze geen achterstand op die ze later niet meer kunnen inhalen.

Over het Jeugdeducatiefonds

Wat is onze missie?

We strijden voor een wereld waarin álle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dat is nu niet het geval, omdat 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in 'relatieve armoede'. Hierbij gaan we uit van een inkomen van ouders onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft voor basiszaken als voedsel, kleding, wonen, zorg en ontspanning. Zaken die voor leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld een fiets, bijles, een bril of een schoolreisje, blijven voor deze kinderen onbereikbaar. Dat staat hun kansen op een fijne toekomst in de weg.

Ons belangrijkste doel is om de armoedespiraal van deze gezinnen te doorbreken. Daarom proberen we de ontwikkelingskansen van deze kinderen op allerlei manieren te vergroten. Door de basisschool in deze missie centraal te stellen en samen te werken met landelijke en lokale overheden, kunnen we de aanpak van kinderarmoede systematisch verbeteren. Dat is goed voor het kind, goed voor de ouders en goed voor onze samenleving. 

Maak kennis met onze mensen

Het Jeugdeducatiefonds is een non-profitorganisatie, in 2015 opgericht door Harrie Postma naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Sinds 2018 is Hans Spekman de directeur. Vanuit ons kantoor in Utrecht werken we elke dag met zo'n zestig medewerkers aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland. Daarnaast zijn we ontzettend blij met de enthousiaste en belangeloze inzet van onze vrijwilligers.

Organisatie

Het Jeugdeducatiefonds is een non-profitorganisatie, in 2015 opgericht door Harrie Postma naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Sinds 2018 is Hans Spekman de directeur. Onze doelstellingen en werkwijze zijn vastgelegd in onze statutenHet Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Partners

We zijn trots op de samenwerking met vele bedrijven, stichtingen, gemeenten en fondsen. Samen geven we zoveel mogelijk kinderen in ons land een eerlijke kans op een fijne toekomst. Benieuwd wie zich voor het Jeugdeducatiefonds inzetten en wat zij zoal betekenen? 

Integriteit

We hebben een gedragscode opgesteld waarin staat hoe we vinden dat al onze medewerkers en vrijwilligers zich horen te gedragen. Deze gedragscode onderdeel van het integriteitsbeleid van het Jeugdeducatiefonds. Een schending van de gedragsregels kan door iedereen veilig, vertrouwelijk en op laagdrempelige wijze worden gemeld.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen staan we naast onze hulp in cijfers ook stil bij onze doelstellingen en werkwijze. We vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom geven we daarnaast graag inzicht in onze afspraken rondom fondsenwerving, bestuur en beleid. Dit is 

Nieuws en verhalen

Tweede Kamerlid bezoekt schoolmaaltijdenschool

Onlangs bracht de Nijmeegse D66 politica Marijke Synhaeve een bezoek aan de Talita Koemi school in Nijmegen. Deze speciaal onderwijsschool organiseert al 5 maanden eten op school dankzij het geld van het Programma Schoolmaaltijden van het Jeugdeducatiefonds. Leerlingen helpen mee met het bereiden en uitdelen van het eten.

'Hopelijk voelt de basisschool voor ouders als een tweede thuis'

Rebecca van Ommen is brugfunctionaris op OBS Kogerveld, een openbare basisschool in Zaandam die steun krijgt van het Jeugdeducatiefonds. Armoede is in haar werk een belangrijk thema. Als brugfunctionaris is Rebecca de figuurlijke brug tussen het gezin thuis en het kind op school.

Samen voor gelijke kansen

Basisschool IKC Erasmus heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Jeugdeducatiefonds en de gemeente Vlaardingen. Hiermee is het de elfde Vlaardingse basisschool die samenwerkt met ons. Het biedt de school mogelijkheden om kansenongelijkheid onder leerlingen terug te dringen.