Integriteit

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in voor honderdduizenden kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Hierbij werken we niet alleen samen met scholen, maar ook met bedrijven, overheden en andere partners. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om een integere werkwijze te garanderen, houden we ons aan een gedragscode.  

Onze omgang met elkaar en met onze doelgroep

Gedragscode

We hebben een gedragscode voor iedereen die onze organisatie vertegenwoordigt. Deze code is onderdeel van ons integriteitsbeleid. Het Jeugdeducatiefonds stimuleert een prettige werkomgeving en een integere bedrijfsvoering, en we vinden het belangrijk dat we als organisatie werken vanuit gedeelde normen en kaders. De gedragscode heeft als doel om houvast te bieden bij integer en ethisch handelen. Hiermee maken we de waarden die het Jeugdeducatiefonds belangrijk vindt concreet en de code dient als een instrument om met elkaar of met onze externe vertrouwenspersoon te spreken over (gewenst) gedrag. 

Is er sprake van een (vermoeden van een) overtreding van gedragsregels of schending van integriteit? Dit kun je bij ons melden via het onderstaande formulier.