Jeugdeducatiefonds

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.  


Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.    

Meer weten?
steun ons

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig. Doneren kan via de knop bovenaan deze pagina of via onze bankrekening.

IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94
t.n.v. Stichting Jeugdeducatiefonds

STEUN ONS

Het Programma Schoolmaaltijden

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom werken we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlandse Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen.

Naar schoolmaaltijden.nl

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

Lees verder
met dank aan
actueel

Nationale-Nederlanden en het Jeugdeducatiefonds werken samen om meer kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur

We werken samen met Nationale-Nederlanden om meer kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. 80% van de Nederlandse kinderen gaat nooit naar een museum en dat percentage ligt hoger onder kinderen die opgroeien in relatieve armoede. Terwijl uit meer dan 900 internationale onderzoeken blijkt dat kunst goed is voor ieders mentale gezondheid. Samen zetten we ons in om in de komende drie jaar museumbezoek mogelijk te maken voor 30.000 kinderen van basisscholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. De samenwerking werd gisteren bekendgemaakt tijdens de aftrap van het NN Kunstfestival: een evenement van 28 september t/m 8 oktober waar je bij meer dan 20 kunstinstellingen door het hele land een gevarieerd programma voor alle leeftijden bieden om terecht kunt om op een laagdrempelige manier de kracht van kunst te ontdekken.

Lees meer

Blij met vervolg schoolmaaltijdenprogramma in 2024 en subsidie brugfunctionarissen

Inmiddels krijgen 220.000 leerlingen een maaltijd op school of thuis. Vandaag op Prinsjesdag is bevestigd dat er komend jaar € 166 miljoen beschikbaar is voor heel 2024 om het schoolmaaltijdenprogramma doorgang te geven. Daarnaast komt er ook € 52 miljoen beschikbaar om brugfunctionarissen in te zetten op scholen. Zij slaan de brug tussen ouders, kind en de school en zorgen dankzij hun preventieve inzet voor ontwikkelingskansen voor alle kinderen. “Met beide berichten zijn we ontzettend blij”, reageert Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, die zich inzet voor maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het Jeugdeducatiefonds maakt zich hard voor meer brugfunctionarissen op scholen waar veel kinderen in armoede opgroeien en voert samen met het Rode Kruis het programma Schoolmaaltijden uit.

Lees meer