Jeugdeducatiefonds

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.  


Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.    

Meer weten?
steun ons

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig. Doneren kan via de knop bovenaan deze pagina of via onze bankrekening.

IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94
t.n.v. Stichting Jeugdeducatiefonds

STEUN ONS

Het Programma Schoolmaaltijden

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom werken we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlandse Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen.

Naar schoolmaaltijden.nl

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

Lees verder
met dank aan
actueel

Blij met vervolg schoolmaaltijdenprogramma in 2024 en subsidie brugfunctionarissen

Inmiddels krijgen 220.000 leerlingen een maaltijd op school of thuis. Vandaag op Prinsjesdag is bevestigd dat er komend jaar € 166 miljoen beschikbaar is voor heel 2024 om het schoolmaaltijdenprogramma doorgang te geven. Daarnaast komt er ook € 52 miljoen beschikbaar om brugfunctionarissen in te zetten op scholen. Zij slaan de brug tussen ouders, kind en de school en zorgen dankzij hun preventieve inzet voor ontwikkelingskansen voor alle kinderen. “Met beide berichten zijn we ontzettend blij”, reageert Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, die zich inzet voor maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het Jeugdeducatiefonds maakt zich hard voor meer brugfunctionarissen op scholen waar veel kinderen in armoede opgroeien en voert samen met het Rode Kruis het programma Schoolmaaltijden uit.

Lees meer

Onderzoek: Een derde van de kinderen op basisschool leeft in een stressvolle thuissituatie

Bijna een op de drie basisschoolleerlingen in groep 5 kampt met stressvolle situaties thuis, veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar kinderen gemiddeld meer stress ervaren en minder mogelijkheden hebben om te ontspannen, liggen de gemiddelde leerprestaties lager. Toegang tot cultuur en andere vormen van ontspanning hebben net als een stijging van het gezinsinkomen een positieve invloed op de leerprestaties.

Lees meer

1 op de 6 scholen start met schoolma­­altijden voor leerlingen

1302 scholen in Nederland krijgen maaltijd thuis of op school door Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds.

1302 scholen in het basis-en voortgezet onderwijs beginnen met het uitgeven van gratis schoolmaaltijden voor leerlingen. Dit betekent dat 1 op de 6 scholen in Nederland maaltijden verzorgt, omdat kinderen regelmatig met een lege maag naar school gaan. Door het schoolmaaltijdenprogramma krijgen duizenden leerlingen een gratis maaltijd via het Jeugdeducatiefonds of een boodschappenkaart, verzorgd door het Rode Kruis.

Lees meer

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Kinderarmoede is een ingewikkeld probleem dat niet simpelweg door één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste plaats omdat de ondersteuning voor gezinnen in armoede al bijna net zo complex is. Toch is het mogelijk om de krachten op een slimme manier te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede én daarbij uit te gaan van wat een gezin nodig heeft. Een nieuw pragmatisch stappenplan helpt professionals hierin op weg.  

Lees meer