Onderzoeken

Omdat we gelijke ontwikkelingskansen willen creëren voor álle kinderen in Nederland, zoeken we altijd naar manieren om educatieve, sociale en politieke systemen te verbeteren. Dat doen we vaak in samenwerking met overheden, maatschappelijke partners en wetenschappers. We laten regelmatig onderzoeken uitvoeren die deze systeemverandering in kaart brengen.

Onderzoek naar kinderarmoede en kansengelijkheid

Alarmerend lerarentekort waar leerlingen opgroeien in armoede

Het Jeugdeducatiefonds luidt de noodklok over het grote lerarentekort op scholen waarbij de meerderheid van leerlingen opgroeit in armoede. Vandaag zijn de landelijke cijfers uitgekomen over de actuele lerarentekorten. Uit onderzoek onder 400 bij het Jeugdeducatiefonds aangesloten scholen, blijkt dat het tekort in de regio en de impact nog groter is dan het landelijke gemiddelde.

Een derde van de kinderen op basisschool leeft in een stressvolle thuissituatie

Bijna een op de drie basisschoolleerlingen in groep 5 kampt met stressvolle situaties thuis, veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Dit werkt door in de leerprestaties van de leerlingen.

Resultaten onderzoek Boterhammenbar

Van oktober 2022 tot maart 2023 deden meer dan 500 basisscholen in heel Nederland een beroep op het Jeugdeducatiefonds om hun leerlingen een gratis ontbijt, lunch of andere vorm van eten aan te bieden. We ontvingen hiervoor een subsidie van 5 miljoen euro van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

Gevolgen van kansengelijkheid in Nederland

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds begin 2022 het onderzoek 'Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland’ afgerond, een onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op de schoolprestaties van leerlingen. Naast een literatuuronderzoek is er ook empirisch onderzoek gedaan in de vorm van een enquête.

Verstevigen aanpak kinderarmoede

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Jeugdeducatiefonds van 2019 tot 2021 gewerkt aan het project ‘Verstevigen aanpak kinderarmoede’. Op vijftien scholen implementeerden we de handreiking  'Omgaan met armoede op scholen'

Education Lab Netherlands: Ieder Kind een kans

Kansenongelijkheid in het onderwijs is, nu meer dan ooit, een belangrijk thema. Waar je als kind bent geboren, wie je ouders zijn en hoeveel zij verdienen, is allemaal bepalend voor de kansen die je krijgt in het onderwijs, en de rest van je leven. Daarom doen we onderzoek naar mogelijke interventies.

Problematiek op basisscholen in achterstandswijken is fors

ABN AMRO Foundation heeft als doel het toekomstperspectief van kinderen in achterstandssituaties te vergroten. In mei 2019 organiseren ABN AMRO Foundation, het Jeugdeducatiefonds en de Stichting Kinderpostzegels hierover een seminar. Het onderzoek dat is gedaan wordt dan gepresenteerd.