privacyverklaring

Stichting Jeugdeducatiefonds respecteert de privacy van bezoekers van haar website en tevens van al diegenen met wie zij professionele contacten onderhoudt of ten behoeve van wie zij middelen ter beschikking stelt en wier persoonsgegevens om die redenen door het Jeugdeducatiefonds automatisch worden verwerkt. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens op autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Jeugdeducatiefonds. Bij vragen over het gebruik van uw gegevens kunt u contact nemen met Arie Schilling via arie.schilling@jeugdeducatiefonds.nl

Doeleinden
Wij slaan persoonsgegevens op met het doel om de contacten met professionele relaties te onderhouden, aanvragen van scholen om bijdragen te kunnen uitvoeren, verantwoording te kunnen afleggen aan onze sponsoren en tenslotte voor algemene onderzoeksdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze ondersteunende bijdragen ten behoeve van schoolkinderen. Het Jeugdeducatiefonds streeft ernaar om alleen die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden.

Cookies en trackingsystemen
Wij plaatsen op www.jeugdeducatiefonds.nl slechts één technische cookie, genaamd JSESSIONID, om unieke sessies van elkaar te onderscheiden. Deze cookie wordt bij einde sessie automatisch verwijderd.

Inzage en correctie
Eenieder heeft recht op inzage van de gegevens die het Jeugdeducatiefonds heeft opgeslagen en om een verzoek om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens te doen. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Gegevensopslag en beheer
De gegevens worden opgeslagen in en beheerd door Davilex in het Jeugdeducatiefonds Aanvraagsysteem, dat gehost wordt door hostingsbedrijf Feka.

Beveiliging
Er worden van persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens worden beheerd in bovengenoemde software en zijn alleen toegankelijk via die software en na invoering van een wachtwoord.

Duur opslag
De gegevens van degenen ten behoeve van wie er een aanvraag bij het Jeugdeducatiefonds wordt gedaan worden nooit langer dan 5 jaar in ons systeem opgeslagen en worden uiterlijk aan het einde van die periode vernietigd.