Meld je school aan bij het Jeugdeducatiefonds

Werk jij op een basisschool met veel leerlingen die in hun ontwikkeling worden geremd, simpelweg doordat hun ouders een kleine portemonnee hebben? Of werk je op een school in het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so)? Dan komt je school misschien in aanmerking voor steun van het Jeugdeducatiefonds.

Geef de leerlingen die het nodig hebben een steuntje in de rug

Wanneer komt je school in aanmerking?

Je basisschool komt in aanmerking voor onze steun als deze voldoet aan vier criteria: 

  1. Minstens de helft van de leerlingen groeit op in 'relatieve armoede'. Hierbij gaan we uit van een inkomen van ouders onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft voor basiszaken als voedsel, kleding, wonen, zorg en ontspanning. 
  2. De school zegt toe om naast groepsaanvragen ook individuele aanvragen voor kinderen in te dienen.
  3. De school verleent medewerking aan intervisiebijeenkomsten die het Jeugdeducatiefonds voor basisscholen organiseert.

Zo verloopt je aanmelding

1. Gegevens checken
We vragen je om gegevens van je school, onder andere de NCO-rapportage. Deze kun je opvragen bij je schoolbestuur. Hierin staat hoeveel leerlingen opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Om voor onze steun in aanmerking te komen, moet dit percentage minimaal 30 procent zijn.

2. Wachtlijst
Voldoet je school aan de criteria? Pas als jullie gemeente zorgt voor cofinanciering van de steun, kunnen wij jullie school aansluiten. Is dit nog niet het geval? Dan plaatsen we je op onze wachtlijst en gaan we met de gemeente in gesprek.

3. Certificering
Is de financiering rond? Dan komt onze schoolcontactpersoon persoonlijk langs en wordt je school officieel gecertificeerd. Vanaf dat moment reserveren we jaarlijks een budget voor jullie school en kun je aanvragen bij ons indienen om jullie leerlingen te ondersteunen.

Welke steun kan mijn school krijgen? 

Scholen die door het Jeugdeducatiefonds gecertificeerd zijn, kunnen online eenvoudig een aanvraag bij ons indienen. Dat kan een individuele aanvraag voor een kind zijn, zoals een bril, een dyslexietest, winterkleding, leesboeken of ondersteuning bij de thuissituatie. Maar ook voor de hele klas, denk aan educatieve materialen of een schoolreis. Na goedkeuring vergoeden wij de kosten van de aanvraag.

Aanvragen lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en beperkingen van de leerlingen zijn. Het is de plek waar kinderen en hun gezinnen minimaal acht jaar aan verbonden zijn. En waar armoede voor leerkrachten vaak duidelijk zichtbaar is. De schoolcontactpersonen van het Jeugdeducatiefonds ondersteunen scholen bij het indienen van aanvragen. Zo zetten we ons samen in om de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede te vergroten. 

Hoe meld ik mijn school aan?

Je kan je aanmelden door het volgende te mailen naar info@jeugdeducatiefonds.nl:

  1. Het ingevulde gegevensformulier.
  2. De meest recente NCO-rapportage van je school. Deze kun je opvragen bij je schoolbestuur.
  3. Een korte motivatie van je aanmelding.

Heb je een vraag?

Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

Isabelle Zielinski

Management- en beleidsondersteuner