Steun voor kinderen in armoede, met de basisschool als centrale plek

Betere schoolprestaties zorgen voor een betere toekomst. Door via de basisschool hulp te bieden aan kinderen die het thuis niet breed hebben, kunnen we hen dezelfde ontwikkelingskansen geven als leeftijdsgenootjes. Hierbij werken we in vertrouwen samen met de leerkrachten. Zien zij dat geldgebrek de ontwikkeling van een kind in de weg staat? Dan kunnen ze een aanvraag bij ons indienen.

De juf of meester kan goed inschatten wat een kind nodig heeft

Waarom helpen we via de basisschool?

Basisscholen hebben een unieke positie in het signaleren van armoede: leerkrachten zien kinderen dagelijks, spreken hun ouders en komen soms letterlijk achter de voordeur. De band tussen de school en thuis is langdurig en hecht, bovendien bepaalt het basisschooladvies het niveau van de vervolgopleiding. De basisschool is daarom de aangewezen plek om het verschil te maken in het leven van een kind.

Onze aanpak via basisscholen is niet alleen effectief en doeltreffend, maar werkt ook drempelverlagend: ouders krijgen meer vertrouwen in de school, omdat ze zien dat de school het beste met hun kind voor heeft. Daarnaast versterkt het de relatie tussen leerlingen en leerkrachten. Dat heeft weer een bewezen duurzame, positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, want ze hierdoor zijn gemotiveerder en presteren beter. Dat is goed voor de toekomst van het kind, goed voor de ouders en goed voor de samenleving.

Alle scholen die bij ons zijn aangesloten

Zowel individuele steun als voor groepen

Scholen kunnen bij ons een aanvraag indienen voor een individueel kind, bijvoorbeeld voor een bril, een fiets, een bed of leesboeken voor thuis, dyslexietesten, kindercoaching of ondersteuning bij de thuissituatie. Daarnaast vergoeden we educatieve groepsaanvragen, denk aan een bezoek aan het museum of theater, of een fotoworkshop, maar ook busvervoer naar een schoolreis of extra leermateriaal voor de hele klas. Samen met onze partners bieden we onze scholen ook regelmatig extra producten en diensten, zoals boeken of excursies.

Welke scholen kunnen rekenen op onze steun?

Een basisschool komt in aanmerking voor onze steun als deze voldoet aan drie criteria: 

  1. Minstens de helft van de leerlingen groeit op in 'relatieve armoede'. Hierbij gaan we uit van een inkomen van ouders onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft voor basiszaken als voedsel, kleding, wonen, zorg en ontspanning. 
  2. De school zegt toe om naast groepsaanvragen ook individuele aanvragen voor kinderen in te dienen.
  3. De school neemt deel aan intervisiebijeenkomsten die we voor basisscholen organiseren.

We steunen ook scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so). Voldoet een school aan de criteria? Dan komt deze op onze wachtlijst. Zodra er genoeg financiële middelen beschikbaar zijn, wordt de school door ons gecertificeerd en kan deze aanvragen indienen.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Isabelle, ze helpt je graag.

Isabelle Zielinski

Management- en beleidsondersteuner