19 juni 2024

Maatschappelijke impact maken samen met ABN AMRO Foundation

ABN AMRO Foundation is onze Klasgenoot van het eerste uur. ABN AMRO steunt het Jeugdeducatiefonds niet alleen met geld, maar ook met menskracht. Sander Bestevaar is Hoofd Partnerships, Events & Foundations en vertelt waarom de bank zich graag inzet voor het Jeugdeducatiefonds.  

“Bij ABN AMRO geloven we dat elk kind een gelijke kans verdient. Dat is goed voor het kind, voor de familie en ook voor de samenleving. Wij focussen bewust op één doelgroep, kinderen, en proberen daarin uit te blinken, omdat wij denken dat je daar dan de meeste impact mee kan maken. Bij ABN AMRO is ‘banking for better, for generations to come’ leidend in alles wat we doen. Daarom zetten wij ons met volle overtuiging in voor duurzaamheid en gelijke kansen.” 

ABN AMRO Foundation is al 21 jaar een aparte stichting met een ANBI-status binnen de bank. Volgens Bestevaar is de overlap tussen de missie van ABN AMRO Foundation en die van het Jeugdeducatiefonds de reden dat de Foundation vanaf de start van het Jeugdeducatiefonds “stevig aan boord is gestapt”.  

Vrijwilligers begeleiden activiteiten  
Werknemers van ABN AMRO begeleiden kinderen van Jeugdeducatiefonds-scholen bij hun bezoek aan een theater, museum, dans- of sportclinic. Die extra handen en ogen zorgen ervoor dat leraren ontlast worden en ook volop kunnen genieten van het uitje. “Elke medewerker heeft elk jaar 36 of 40 uur ‘banking for better days’. Je krijgt dus van de bank een week om maatschappelijke impact te maken, eigenlijk dus om betaald goed te doen. Die collega’s werken tijdens die 36 of 40 uur dus niet bij, maar voor de Foundation.”  

Elk kwartaal gaat er een nieuwsbrief naar de hele bank uit met alle activiteiten voor de komende drie maanden. Medewerkers kunnen zich aanmelden voor een activiteit van hun keuze. Ook zijn er 200 ambassadeurs actief: werknemers die binnen de bank anderen enthousiasmeren en ook in hun eigen tijd graag wat meer doen voor de Foundation.  

Kennis delen en onderzoek doen  
Naast de vrijwilligers die meegaan met een activiteit zijn er ook medewerkers die hun kennis delen met het Jeugdeducatiefonds. “Collega’s hebben bijvoorbeeld geholpen om het Programma Schoolmaaltijden op te zetten. Ze hebben meegedacht over de processen. Wat is er nodig om ontbijtjes van a naar b te brengen en wat komt er allemaal nog meer bij kijken?”  

Ook maakt ABN AMRO Foundation het mogelijk om onderzoek te doen. Zo onderzocht SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Foundation en het Jeugdeducatiefonds welke factoren van invloed zijn op de schoolprestaties van leerlingen. “Daarin zie je dus wat het effect is van het ontbreken van ontwikkel- en ontspanningsmogelijkheden, bijvoorbeeld op de Cito-scores van kinderen.” Naar aanleiding van dit onderzoek zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en werden Kamervragen gesteld. “Door dit soort gezamenlijke activiteiten hopen we uiteindelijk het systeem te veranderen.”  

Andere bedrijven inspireren  
Bestevaar hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld van ABN AMRO volgen. “Het zou mooi zijn als de inzet van onze 4.500 tot 5.500 vrijwilligers andere bedrijven inspireert. Onze medewerkers zijn er trots op dat de bank zich inzet voor het Jeugdeducatiefonds. Samen zorgen we ervoor dat kinderen dingen doen die ze normaal niet doen en dat ze dingen ontdekken waar ze anders niet achter zouden komen.”   

Ook voor de medewerkers, inclusief Bestevaar, is het leerzaam. “Het is, naast dat de activiteiten ongelofelijk leuk zijn, elke keer ook weer een beetje pijnlijk. Je realiseert je dat het in Nederland niet vanzelfsprekend is dat iedereen dezelfde kansen heeft. Waar ik blij van word, is dat alle kinderen die uiteindelijk zijn gaan stralen, altijd net ergens een zetje hebben gekregen. Als wij zoveel mogelijk zetjes geven, maken we er geen ander kind van, maar geven het een klein beetje wind in de rug. En dan vliegt het. Daar is soms niet zo heel veel voor nodig.”  

Naar actueel pagina