Een brugfunctionaris op de basisschool

De inzet van een brugfunctionaris op de basisschool is belangrijk in de strijd voor gelijke ontwikkelingskansen onder kinderen en jongeren. Als het aan ons ligt, wordt daarom op elke school met leerlingen in armoede een brugfunctionaris aangesteld. Samen met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) zet het Jeugdeducatiefonds zich hiervoor in. Dit programma is onderdeel van de landelijke agenda Omgaan met Armoede op Scholen.

De schakel tussen ouders, kind, school en leefomgeving

Wat doet een brugfunctionaris?

Een brugfunctionaris legt vanuit school verbinding met het gezin thuis. Deze schoolmedewerker werkt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid, biedt ouders een luisterend oor, ondersteunt bij vragen en helpt hen een weg te vinden naar voorzieningen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van fondsen of invullen van formulieren. Dat kan vooral fijn zijn als er sprake is van een taalbarrière.

Een brugfunctionaris kijkt ook naar kansen: wat is er nodig om leerlingen hun talenten en ontwikkelkansen te laten benutten? Anders dan de rest van het schoolteam, werkt een brugfunctionaris ook buiten de omgeving van de school. Hij of zij denkt mee over praktische oplossingen, bijvoorbeeld als er geen geld is voor winterkleding of als een kind graag muziek- of sportles zou willen volgen. Als het nodig is, legt hij of zij contact met instanties in de wijk. Door armoede op tijd te signaleren en laagdrempelige hulp te bieden, worden leraren ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe. 

Begeleiding van brugfunctionarissen op twintig scholen

Sinds november 2022 zijn twintig scholen met een Jeugdeducatiefonds-certificaat aangesloten bij de Landelijke GKA Agenda 'Omgaan met Armoede op Scholen'. Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben deze scholen elk een eigen brugfunctionaris aangesteld. 

De coördinatie van dit project ligt bij Jeugdeducatiefonds. We begeleiden de scholen bij de inzet van hun brugfunctionaris en organiseren samen met de GKA leerbijeenkomsten en trainingen voor de scholen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het onderzoeken en monitoren van de impact van het project. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Education Lab, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut. Naar verwachting worden de resultaten voor de zomer van 2024 gepubliceerd. 

Subsidieregeling 2024 voor scholen

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs konden tot en met februari 2024 subsidie aanvragen om een brugfunctionaris aan te stellen. Vanaf 2024 stelt het kabinet hier jaarlijks € 51,8 miljoen voor beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van de Rijksoverheid

Meer nieuws en verhalen

Tips voor het aanstellen van een brugfunctionaris

Uiterlijk eind deze week horen scholen of zij subsidie krijgen voor het aanstellen van een brugfunctionaris. Wij vinden deze schakel tussen kind, gezin, school en samenleving heel belangrijk en helpen scholen daarom graag op weg bij de invulling van deze functie.

Basisschooldirecteur Oriana bestrijdt ongelijkheid

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in relatieve armoede. Oriana Pattinama, directeur van basisschool Magistraal in Middelburg, is dolblij met de financiële hulp van het Jeugdeducatiefonds. "Ik zag leerlingen zonder ontbijt naar school komen of in de vakantie wekenlang niks nieuws beleven. Dat kán gewoon niet."

'Hopelijk voelt de basisschool voor ouders als een tweede thuis'

Rebecca van Ommen is brugfunctionaris op OBS Kogerveld, een openbare basisschool in Zaandam die steun krijgt van het Jeugdeducatiefonds. Armoede is in haar werk een belangrijk thema. Als brugfunctionaris is Rebecca de figuurlijke brug tussen het gezin thuis en het kind op school.