Op een laagdrempelige manier HET verschil maken voor onze kinderen!

Esther Aerts BS De Klingerberg - Blerick

Dankzij het Jeugdeducatiefonds bruist onze school door geweldig muziekonderwijs!

Mariken Goris De Monchyschool - Arnhem

Als je krachten en expertise bundelt, kan je echt het verschil maken!

Astrid van der Bend Op Dreef - Spijkenisse

Blij en dankbaar voor alles wat jullie voor ons doen

Erik Wassens en Britt Ossenkoppele ODBS Europa - Enschede

Ieder kind verdient een goede start. Geweldig dat het Jeugdeducatiefonds op deze manier helpt.

Rob de Geest wethouder in Deventer

Toekomstperspectieven van kinderen vergroten

Rogier Stappers De Flint - Deventer

Drempels om talenten te ontwikkelen worden weggehaald

Wouter Ruitenbeek Zuidwalschool - Den Haag

Leerlingen werken aan competenties en life skills

Sophie Hermanussen De Springstok - Amsterdam

Over nalatenschap

Denkt u na over nalaten aan het Jeugdeducatiefonds?

leder kind verdient een mooie toekomst. Maar niet ieder kind heeft dezelfde kansen. 

Honderdduizenden kinderen in Nederland hebben het moeilijk thuis. Ze wonen in onveilige wijken waar niemand elkaar vertrouwt, en leven in gezinnen waar het ze aan alles ontbreekt door een te laag gezinsinkomen. Armoede belemmert de ontwikkeling van deze kinderen. Wie in armoede opgroeit doet het slechter op school, blijkt uit alle onderzoeken. 

Het Jeugdeducatiefonds streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor kinderen die opgroeien in armoede. Wij werken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, waarbij we beogen het patroon van generatiearmoede te doorbreken. Dat doen wij via de basisschool. Zo krijgen kinderen in onze doelgroep alles wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, maar vanuit huis niet kunnen krijgen. Bijvoorbeeld leermaterialen, een laptop, extra begeleiding of zorg, of geld voor een schoolreisje om eens de wijk uit te komen, maar ook een bed of bureau voor thuis.  

Als u het Jeugdeducatiefonds op wilt nemen in uw testament, dan kan dat op verschillende manieren: 

  • U kunt een geldbedrag of een goed (uw huis of waardevolle spullen) nalaten aan het Jeugdeducatiefonds. Dit heet een legaat. 
  • U kunt het Jeugdeducatiefonds benoemen als (mede-)erfgenaam. Hierbij gaat er een door u bepaald percentage (vrij van erfbelasting) naar onze werk voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Dit heet erfstelling. 

Uw eigen notaris helpt u met het opstellen en registreren van uw testament, dat te allen tijde aan te passen is, indien u dat wenst. 

Vragen? Neem contact met ons op!

Onze vrijwilliger Suzanne staat u, geheel vrijblijvend, ter beschikking indien u vragen heeft.

Over Suzanne

Mijn naam is Suzanne Jacobs. Sinds 30 jaar ben ik actief in het onderwijs in verschillende rollen; van juf, intern begeleider, orthopedagoog in het basis- en speciaal onderwijs en als schoolbegeleider bij verschillende onderwijsadviesdiensten. Daarnaast ben ik moeder van 2 pubers van 12 en 14 jaar.  

Tijdens mijn werk op scholen heb ik vaak schrijnende situaties gezien, waarbij armoede een rol speelde. Helaas kon ik daar toen weinig aan doen. Dat was voor mij erg frustrerend. Ik ben daarom erg blij om voor het JEF (Jeugdeducatiefonds) iets te kunnen betekenen. Ik vind dat alle kinderen maximale ontwikkelingskansen verdienen, ook kinderen in armoede.  

Ik ben ook ondernemer. In 2008 heb ik ZIEN in de Klas opgericht vanuit mijn passie om kwetsbare kinderen te helpen. Goed onderwijs is daarvoor dé basis. Ook met mijn bedrijf steunen we het JEF, omdat wij vinden dat en de overheid en de private sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om het creëren van gelijke kansen. Daarom dragen wij graag bij aan het mooie werk van het JEF! We zijn een trotse Klasgenoot (donateur). 

Zowel door ervaringen in de privé sfeer omtrent nalatenschappen en door het uitwerken van mijn eigen nalatenschapswensen, heb ik uitvoerig kennis genomen van deze materie.  

Graag ga ik in gesprek met mensen die overwegen (een deel van) hun vermogen na te laten aan het JEF. Een verkennend gesprek kan, geheel vrijblijvend, telefonisch maar ik kom ook graag op de koffie. 

Suzanne is te bereiken op 06-13670778 of suzanne.jacobs@jeugdeducatiefonds.nl