Nalaten aan het Jeugdeducatiefonds

Een toekomst vol kansen. Hoe mooi is het om dat na te laten aan kinderen die het thuis moeilijk hebben.  Het Jeugdeducatiefonds maakt zich hard voor een wereld waarin ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen, ook als er thuis weinig geld is. Dat is goed voor het kind, goed voor onze samenleving en goed voor de toekomst van Nederland. Overweegt u het Jeugdeducatiefonds op te nemen in uw testament? Met uw nalatenschap geeft u kwetsbare kinderen een toekomst.  

Een toekomst vol kansen voor kinderen, dankzij uw nalatenschap

Mijn basisverhaal is dat kinderen er niks aan kunnen doen dat ze er zijn. Laat staan dat ze in armoede opgroeien, of al dan niet met huiselijk geweld kampen.
Leendert Erkelens, donateur en erfenisschenker

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Leerlingen uit arme gezinnen hebben minder mogelijkheden dan leeftijdsgenootjes uit rijkere gezinnen. Ze hebben minder ontspanningsmogelijkheden, minder ontwikkelmogelijkheden en minder voorzieningen thuis. Het gevolg hiervan is toenemende kansenongelijkheid. 

Met uw bijdrage zorgen wij ervoor dat kinderen die thuis in armoede opgroeien toch dat krijgen wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Dat kan een bed zijn voor thuis, of een mooie fiets. Maar ook bijvoorbeeld een bril, of een laptop om thuis huiswerk te kunnen maken.

Investeren in kansen voor kinderen op de basisschool heeft een leven lang effect, en werkt ook de volgende generaties nog door. Het doorbreken van generatiearmoede is goed voor de kinderen en goed voor de samenleving. 

De school bepaalt
We werken met scholen samen op basis van vertrouwen. Door basisscholen financiële steun te bieden, stellen we leerkrachten in staat om leerlingen te geven wat zij nodig hebben. Op school is bekend wat de achterstanden, talenten en intellectuele mogelijkheden van kinderen zijn. De leerkracht of de intern begeleider, brugfunctionaris of schooldirecteur bepaalt daarom waarvoor het budget wordt ingezet. Dat mag voor groepen leerlingen én individuele leerlingen worden gebruikt.  

Daarnaast zetten we ons op meer vlakken in om de kansengelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld met materiële steun en projecten gericht op ondersteuning van het gezin. Zo maken we een blijvende, positieve impact op het leven van kwetsbare kinderen in Nederland. 

Fijn als het goed geregeld is

Het is belangrijk om duidelijk vast te leggen wat uw wensen zijn. Dat geeft rust, voor u en voor eventuele nabestaanden. In uw testament legt uw vast wat u na uw overlijden aan wie wilt nalaten. Nalaten aan het goede doel kan op twee manieren: als erfgenaam of als legaat. Meer informatie over schenken leest u op de website van www.notaris.nl.

Belastingvoordeel
Overweegt u het Jeugdeducatiefonds op te nemen in uw testament? Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan het Jeugdeducatiefonds, omdat wij als goed doel zijn vrijgesteld van erfbelasting. Wij hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor wij geen erfbelasting hoeven te betalen over uw nalatenschap. U kunt er dus zeker
van zijn dat uw bijdrage goed terechtkomt. 

Gegevens voor de notaris:
Stichting Jeugdeducatiefonds
Adres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE
Kamer van Koophandel-nummer: 63015811
Rekeningnummer: IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94  

Heeft u vragen of advies nodig?  

Neem contact op met Suzanne Jacobs of Anne Stupers. Ze staan u graag telefonisch te woord, maar komen ook graag op bezoek voor een vrijblijvend gesprek. 

Suzanne Jacobs

Relatiemanager nalatenschappen

Anna Stupers

Relatiemanager nalatenschappen