Jeugdeducatiefonds

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.  


Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.    

Meer weten?
steun ons

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig. Doneren kan via de knop bovenaan deze pagina of via onze bankrekening.

IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94
t.n.v. Stichting Jeugdeducatiefonds

STEUN ONS

Het Programma Schoolmaaltijden

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom werken we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nederlandse Rode Kruis aan het Programma Schoolmaaltijden. Met dit programma willen we zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen.

Naar schoolmaaltijden.nl

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

Lees verder
met dank aan
actueel

Tips voor het aanstellen van een brugfunctionaris

Uiterlijk eind deze week horen scholen of zij subsidie krijgen voor het aanstellen van een brugfunctionaris. Wij vinden deze schakel tussen kind, gezin, school en samenleving heel belangrijk en helpen scholen daarom graag op weg bij de invulling van deze functie.

Lees meer

Aantal Nederlanders in voedselnood niet afgenomen

Meer dan 450.000 mensen in Nederland hebben te maken met ‘verborgen voedselnood’. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis, uitgevoerd door Ipsos I&O. “Dit herkennen wij helaas maar al te goed”, zegt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Lees meer

Nijmeegs Tweede Kamerlid Marijke Synhaeve bezoekt schoolmaaltijdenschool

Afgelopen vrijdag 22 maart bracht de Nijmeegse D66 politica Marijke Synhaeve een bezoek aan de Talita Koemi school in Nijmegen. Deze speciaal onderwijsschool organiseert al 5 maanden eten op school dankzij het geld van het Programma Schoolmaaltijden van het Jeugdeducatiefonds. Op de Talita Koemi krijgen alle leerlingen elke dag fruit, wordt er elke week gekookt én is er een wekelijkse gratis lunch. Leerlingen helpen mee met het bereiden en uitdelen van het eten.

Lees meer

Samen voor gelijke kansen

Basisschool IKC Erasmus heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Jeugdeducatiefonds en de gemeente Vlaardingen. Hiermee is het de elfde Vlaardingse basisschool die samenwerkt met ons. Het biedt de school mogelijkheden om kansenongelijkheid onder leerlingen terug te dringen.

Lees meer

Ruim 2.000 scholen geven leerlingen gratis maaltijd op school of thuis

Bij 1 op de 3 Nederlandse scholen groeit een aanzienlijk deel van de leerlingen op in een gezin met een laag inkomen. Leerlingen op deze scholen hebben recht op een gratis maaltijd op school of thuis. Het gaat om 2700 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna een jaar na de start maken 2000 scholen gebruik van het schoolmaaltijdenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. De organisaties roepen de overige scholen op zich alsnog aan te melden.

Lees meer

In de bus naar Naturalis

OBS de Beijumkorf was dinsdag 6 februari op bezoek in Naturalis. Onder begeleiding van brugfunctionaris Naomi Gispen en een aantal leerkrachten gingen 44 kinderen uit groep 6/7 zij met de bus op weg naar Leiden. Het Kinderprogramma van Vroege Vogels 'Expeditie 10' was erbij en deed verslag.

Lees meer

600 kinderen bezoeken voorstelling Swan Lake Schouwburg Utrecht

Maandagmiddag was de zaal van de Stadsschouwburg gevuld met 600 kinderen uit groep 3 t/m 6 van verschillende scholen die bij het Jeugdeducatiefonds zijn aangesloten. Kinderen voor wie een bezoek aan een theater absoluut niet vanzelfsprekend is. Op uitnodiging van de ABN AMRO Foundation genoten zij van de voorstelling Swan Lake, een moderne versie van de beroemdste balletvoorstelling Het Zwanenmeer.

Lees meer

Kinderen die opgroeien in armoede minder vaak met school op schoolreis of excursie

Het Jeugdeducatiefonds heeft in een brandbrief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de grote stijging van het aantal aanvragen van scholen voor financiële ondersteuning voor een schoolreis of –kamp, en excursies naar musea of de natuur. Veel basisscholen, waarbij het merendeel van de leerlingen in relatieve armoede opgroeit, geven aan dat het steeds lastiger wordt om aan alle kinderen een passend aanbod te kunnen doen om met school de wijk uit te gaan. Een zorgelijke ontwikkeling, omdat het juist voor deze kinderen belangrijk is om hun wereld te vergroten. 

Lees meer

Alarmerend lerarentekort op scholen waar veel leerlingen in armoede opgroeien

Het Jeugdeducatiefonds luidt de noodklok over het grote lerarentekort op scholen waarbij de meerderheid van leerlingen opgroeit in armoede. Vandaag zijn de landelijke cijfers uitgekomen over de actuele lerarentekorten. Uit onderzoek onder 400 bij het Jeugdeducatiefonds aangesloten scholen, blijkt dat het tekort in de regio en de impact nog groter is dan het landelijke gemiddelde. De impact is zeer groot. Zorgwekkend is dat een groot aantal scholen afhankelijk is van onbevoegde mensen. Juist op deze scholen kan een goede leerkracht het verschil maken.

Lees meer