Wat doen we nog meer voor gelijke ontwikkelingskansen?

Naast onze ondersteuning aan kinderen via basisscholen, strijden we op meer manieren voor gelijke ontwikkelingskansen. We zetten ook projecten op, zowel tijdelijke als langlopende, waarmee we snelle en effectieve hulp bieden aan kinderen die zich door geldgebrek thuis niet maximaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met scholen, overheden, wetenschappers en maatschappelijke partners. 

Meer projecten om kwetsbare kinderen te steunen

Zorginterventiebudget voor betere zorg

Gezinnen met lage inkomens kampen vaak niet alleen met financiële problemen. Uit de aanvragen van onze scholen blijkt dat er ook veel behoefte is aan therapie, kindercoaching en ondersteuning van de thuissituatie. Onderzoek wijst bovendien uit dat veel leerlingen in armoede met stress in de klas zitten. Daarnaast zien we in de aanvragen terug dat deze kinderen traumas niet goed kunnen verwerken en moeite hebben met emotieregulatie 

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we samen met Nationale-Nederlanden aan een driejarig project om sneller passende zorg voor kinderen te organiseren. Drie geselecteerde scholen die bij ons zijn aangesloten, ontvangen een zorginterventiebudget. Hiermee kunnen ze alternatieve zorgroutes voor leerlingen vinden. De wachtlijsten bij zorginstanties zijn vaak lang, en die tijd is er meestal niet: zorghulp is bijna altijd urgent, omdat kinderen anders lange tijd vastlopen en niet tot leren komen. Het zorginterventiebudget komt boven op het reguliere budget waar zij via het Jeugdeducatiefonds gebruik van kunnen maken. 

We laten onderzoeken in hoeverre het zorginterventiebudget scholen helpt om leerlingen sneller te ondersteunen. Ook het effect op het sociaal-emotioneel welbevinden en de schoolprestaties van de leerlingen wordt onderzocht. Zodra de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, delen we deze op onze website. 

Projectpartner:  

Nationale-Nederlanden draagt graag bij aan onderzoek om systeemverandering mogelijk te maken. Door onze gezamenlijke inspanningen kunnen we structureel bijdragen aan gelijke kansen voor ieder kind, ook als het gaat om zorgvragen.
Zdenka Pisacic, Programme manager Community Investment NN Group

Kinderarmoede aanpakken met Fonds Schiedam Vlaardingen

Zo’n tien scholen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen gaan de komende jaren aan de slag met de handreiking Omgaan met armoede op scholen (2020)een gids van de Rijksoverheid voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In samenwerking met Fonds Schiedam Vlaardingen zorgen wij voor de begeleiding. Daarnaast helpen we de deelnemende scholen door hun aanpak van kinderarmoede en samenwerkingen met externe partijen op dit gebied onder de loep te nemen.  

Om de lokale aanpak van kinderarmoede te verbeteren, doet het Jeugdeducatiefonds onderzoek naar de samenwerking tussen de school, de gemeente, maatschappelijke organisaties en fondsen in de regio. Knelpunten, successen en aanbevelingen van de scholen brengen we in kaart. Deze bespreken we vervolgens met alle betrokken partijen. 
 
Door de samenwerking binnen de driehoek gemeente, school en lokale fondsen meer te stroomlijnen, willen we de integrale aanpak van armoede versterken. Doel van het project is daarnaast om aanbevelingen te leveren, zodat kinderen en gezinnen beter en efficiënter ondersteund kunnen worden. 

Projectpartner:
 

Heb je vragen?

Neem contact op met Isabelle, ze helpt je graag verder.

Isabelle Zielinski

Management- en beleidsondersteuner