De steun van gemeenten is onmisbaar

Gemeenten hebben een sleutelrol in de aanpak van kinderarmoede. Samenwerken met de juiste partners is hierbij erg belangrijk. Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt gemeenten niet alleen bij het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar geeft ook inzicht in eventuele knelpunten in het lokale armoede- of onderwijsbeleid. Zo komen we stap voor stap tot een systeem dat werkt voor álle kinderen.

Pak kinderarmoede in je gemeente aan via het onderwijs

Betere schoolprestaties zorgen voor een betere toekomst

Een bril op sterkte, een eigen fiets, leesboeken voor thuis, maar ook een dyslexietest, bijles of mee op schoolreisje: als je ouders het niet kunnen betalen, loop je als kind al gauw een achterstand op die je later niet meer kunt inhalen. Het Jeugdeducatiefonds biedt via de basisschool hulp aan kinderen in armoede. Hierbij werken we nauw samen met leerkrachten. Zien zij dat geldgebrek de ontwikkeling van een kind in de weg staat? Dan kan de school bij ons een aanvraag indienen en een individuele leerling of een hele klas snel vooruithelpen.

Hoe werkt een samenwerking?
We vragen de gemeente om cofinanciering van € 5.000 per school per jaar. Dat is slechts een deel van de kosten: wij vullen aan met donaties van bedrijven, fondsen en particulieren. Dat kan oplopen tot wel € 15.000 per school per jaar. Daarnaast bespreken we minimaal één keer per jaar de aanvragen van de scholen. Zo werken we samen aan doeltreffend beleid en gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen in jullie gemeente.

Welke scholen kunnen meedoen?
Het Jeugdeducatiefonds helpt kinderen via basisscholen waar meer dan 50% van de leerlingen opgroeit in 'relatieve armoede'. Juist deze kinderen verdienen een extra rijke leeromgeving, omdat zij van huis uit minder mogelijkheden hebben en hun wereldhierdoor vaak klein blijft. Dit maakt van de basisschool de beste plek om impact te maken in onze strijd voor gelijke ontwikkelkansen voor álle kinderen.

Effectieve aanvulling op bestaand armoede- en onderwijsbeleid

Het Jeugdeducatiefonds is voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, omdat we kinderen bereiken die bij andere instanties vaak buiten beeld blijven. Dit komt onder andere doordat we een hogere armoedegrens hanteren dan gemeentelijke armoederegelingen. We gaan uit van ‘relatieve armoede’: een inkomen van ouders onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook zijn we er voor kinderen van ouders die door schaamte of wantrouwen en angst voor de overheid geen hulp krijgen van andere organisaties.

Samen met gemeenten vergroten we de ontwikkelingskansen van kinderen armoede, met het basisonderwijs als centrale plek:

  •  De basisschool is een belangrijk vindplaats om schulden en armoede vroegtijdig te signaleren.
  •  De basisschool is een plek van vertrouwen, waar gezinnen gestimuleerd kunnen worden om zich bij formele instanties aan te melden.
  •  We bereiken kinderen van werkende ouders die te veel verdienen voor veel toeslagen, maar netto onder de armoedegrens uitkomen.
  •  We stellen scholen in staat om snel en in vertrouwen te handelen. Het belang van het kind staat altijd voorop: maatwerk is mogelijk.
  •  We verdubbelen tot verdriedubbelen de financiële bijdrage van de gemeente.

De juf of meester weet goed wat een kind nodig heeft

Deelnemende gemeenten

We werken op dit moment samen met ruim zestig gemeenten in Nederland.

Schiedam
Amsterdam
Rotterdam
Tilburg
Utrecht
Den Haag
Groningen
Enschede
Sittard-Geleen
Emmen

Heb je een vraag?

Neem contact op met Eva, Mariëlle of Femke, we helpen je graag verder.

Eva Meijboom

Relatiemanager gemeenten

Mariëlle Arnoldus

Relatiemanager gemeenten

Femke Kuiper

Relatiemanager gemeenten Schoolmaaltijden