Stichting

Blij en dankbaar voor alles wat jullie voor ons doen

Erik Wassens en Britt Ossenkoppele ODBS Europa - Enschede

Ieder kind verdient een goede start. Geweldig dat het Jeugdeducatiefonds op deze manier helpt.

Rob de Geest wethouder in Deventer

Kijk mama, juf Mandy brengt me een nieuw spel!

Huibersschool Amsterdam

Toekomstperspectieven van kinderen vergroten

Rogier Stappers De Flint - Deventer

Drempels om talenten te ontwikkelen worden weggehaald

Wouter Ruitenbeek Zuidwalschool - Den Haag

Leerlingen werken aan competenties en life skills

Sophie Hermanussen De Springstok - Amsterdam

In de studieklas na schooltijd kunnen kinderen extra leren

Adrie Notenboom De Kameleon - Rotterdam

Het Jeugdeducatiefonds ziet het als een uitdaging een bijdrage te leveren aan het vergroten en het benutten van de intellectuele mogelijkheden van kinderen uit gezinnen met een financiële achterstandssituatie. Iedereen kan door middel van een financiële en/of materiële bijdrage of dienst het Jeugdeducatiefonds ondersteunen.

Het bestuur zet zich in om de benodigde financiële middelen te verkrijgen door een beroep te doen op vermogensfondsen, de VriendenLoterij, particulieren en bedrijven. Zij worden de klasgenoten van de kinderen uit het basisonderwijs.

Help ons
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig.

Snel en makkelijk ons werk steunen?Tikkie
Dat kan via Tikkie. Tik 'm daarna door naar je vrienden.

Doneren
Elke donatie, klein of groot, is van harte welkom. Om een kind te kunnen ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling is een bedrag nodig van gemiddeld € 250,- per kind per jaar. 
Een school adopteren kan ook. Met een jaarlijkse bijdrage vanaf €10.000,- kunnen we op een school blijvend het verschil maken.

Stort uw bijdrage op:
IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94
T.n.v. Jeugdeducatiefonds

Als u ons ook even mailt dat u doneert, dan kunnen we u persoonlijk bedanken.

Factuur
Wilt u een factuur ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@jeugdeducatiefonds.nl met vermelding van het gewenste bedrag, uw naam en adresgegevens.

Klasgenoot worden
Fondsen, bedrijven en particulieren kunnen klasgenoot worden van het Jeugdeducatiefonds. Over de mogelijkheden leest u meer op de pagina Klasgenoten.

Voordelig Schenken

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI instellingen zijn er speciale regels die het mogelijk maken een deel van uw schenking af te trekken van het belastbaar inkomen. Voor de volledige informatie verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl

Periodieke gift
Sinds 2014 hoeft u voor een periodieke schenking geen notariële akte meer te laten opmaken. Periodieke giften die zijn vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst, dus zonder tussenkomst van een notaris, zijn nu ook aftrekbaar voor de belasting. Een model-schenkingsovereenkomst sturen wij u indien gewenst toe. U kunt ons bereiken via info@jeugdeducatiefonds.nl

Schenken via testament
Het is mogelijk om, ook na overlijden, een schenking te doen aan het Jeugdeducatiefonds. U kunt, indien u wilt, het Jeugdeducatiefonds benoemen in uw testament met een bijdrage in geld of goederen. De notaris kan u hierover informeren.