Word donateur

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen, óók de kinderen die opgroeien in armoede. Om een kind te kunnen ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling is een bedrag nodig van gemiddeld € 250,- per kind per jaar. Een school adopteren kan ook; met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 10.000,- kunnen we op één school blijvend het verschil maken.
Doneren kan naar IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94 t.n.v. Stichting Jeugdeducatiefonds of via onderstaand formulier.

  • ,-
* = verplicht, uw e-mailadres gebruiken we om de donatie te bevestigen of als er iets mis is gegaan met de betaling.
Gebruik persoonlijke gegevens

Het Jeugdeducatiefonds gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.
We gebruiken ze om u te informeren over ons werk en voor fondsenwerving.

Ontvangt u liever een periodieke schenkingsovereenkomst, informatie over nalaten aan het Jeugdeducatiefonds, of wilt u met uw bedrijf ons steunen? Neemt u dan contact op via info@jeugdeducatiefonds.nl of via 0618305708 (Hans Spekman)

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI instellingen zijn er speciale regels die het mogelijk maken een deel van uw schenking af te trekken van het belastbaar inkomen. Voor de volledige informatie verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl