certificering

Het Jeugdeducatiefonds richt zich in het bijzonder op scholen met veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, omdat daar de nood het hoogst is. Scholen die voor certificering in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, tel.nr. 06-18305708 of per e-mail via hans.spekman@jeugdeducatiefonds.nl

Motiveer daarbij de wens om met het Jeugdeducatiefonds samen te werken. Ook is het goed wat informatie te geven over de school: denk aan de wijk waar de school staat, de grootte van de school en het percentage kinderen in de doelgroep van het Jeugdeducatiefonds.

Een volgende stap is dan een bezoek aan de school, waarbij kennis wordt gemaakt en wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Uitkomst kan zijn dat een school op de nominatie komt om gecertificeerd te worden. Als de middelen van het Jeugdeducatiefonds het toestaan, volgt dan de uiteindelijke certificering.

gecertificeerde scholen

aanbieders van producten

Het Jeugdeducatiefonds richt zich actief op betrouwbare partners om scholen te helpen in de zoektocht naar goede producten en diensten. Dat bespaart tijd voor de leerkracht en biedt een garantie wat betreft de kwaliteit van een product of dienst.

Een leerkracht kan kiezen voor een van de vertrouwde aanbieders, maar het is ook mogelijk om met andere leveranciers te werken, zolang de school goed aangeeft op welk aspect het zich richt en hoe dat de kansen van kinderen vergroot.

In de selectie van deze partners gebruikt het Jeugdeducatiefonds o.a. de volgende criteria:

  • De organisatie levert een dienst of product uit het kader van het Jeugdeducatiefonds.
  • De organisatie kan door eigen onderzoek aantonen dat het product of dienst bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en het vergroten van hun kansen.
  • De organisatie is aanwezig in meerdere steden of heeft een landelijke dekking.
  • Voor het afnemen van de dienst of het product wordt een bijdrage van de school gevraagd.
  • Eventuele fondsen die de organisatie steunen, dekken niet alle kosten.
  • Kwaliteit van producten en professionaliteit van de medewerkers in geval van diensten.

vertrouwde aanbieders

MediaMarkt

Afbeeldingsresultaat voor media markt amsterdam centrum

MediaMarkt Amsterdam is onze partner voor notebooks en tablets.
Het Jeugdeducatiefonds heeft in de MediaMarkt een unieke partner voor de aanschaf van notebooks en tablets.
MediaMarkt biedt een ruim assortiment aan voor een scherpe prijs, omdat zij het werk van het Jeugdeducatiefonds van harte ondersteunen.

www.mediamarkt.nl
Squla Squla

Leuk leren helpt. Daar wordt ieder kind wijzer van.

Squla bewijst dat het kan: leuk leren in alle schoolvakken voor groep 1 t/m 8. Met 1 account speelt je kind op computer, tablet en mobiele telefoon talloze online games en quizzen. Daar wordt ieder kind wijzer van.
Of je nu extra oefening nodig hebt, of op zoek bent naar meer uitdaging. Speel Squla op je eigen niveau en in je eigen tempo.

www.squla.nl
IMC Basis IMC Basis

Nu leren wat later is
Bij IMC Basis ontdekken leerlingen de wereld en zichzelf. Op basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7/8, elke week, onder schooltijd, les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde, beeldende kunst. Deze ervaringen zorgen ervoor dat de leerlingen zo worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen.

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:

  • Toekomstperspectieven: de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed geïnformeerd in het leven.
  • Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.

Verbondenheid: de leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.


IMC Basis in de praktijk
Tijdens IMC Basis worden verschillende vakgebieden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn & kenmerkend voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); wat past bij jou, waar ligt je talent, wat vind je leuk?

Onderzoek
IMC Basis hecht aan gedegen effect- en impactonderzoek. Dit om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs.  

PWC (afdeling Strategy&), Sinzer en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC Basis.

Uit de eerste metingen blijkt dat IMC Basis grote positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als ook op ouders, leerlingen en omgeving.

IMC Basis wordt aanbevolen door de ambtenaren en bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.

www.imcbasis.nl
Gelukskoffer Gelukskoffer

Gelukskoffer - de les van je leven
Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde, sociaal emotionele methode voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en gebaseerd op de positieve psychologie. In 7 lessen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.

Gelukkige kinderen hebben meer plezier en meer energie. Ze hebben een groter gevoel van eigenwaarde, zijn kans in plaats van angst gedreven en kunnen meer verdragen van andere kinderen. Ze zijn minder vatbaar voor negatieve invloeden op hun leven. Kinderen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om hun eigen geluk door te geven aan anderen.

www.gelukskoffer.nl
Petje Af Petje Af

De plek van de wieg mag nooit de kansen in de toekomst bepalen
In Nederland krijgt niet ieder kind gelijke kansen voor de toekomst. Stichting Petje af is er al jaren van overtuigd dat ieder kind talent heeft en dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. 

Bij weekendschool Petje af ontdekken kinderen van 10 t/m 14 jaar uit (sociale) achterstandssituaties de wereld. De kinderen doen prikkelende, leerzame praktijkervaringen op, komen in contact met inspirerende rolmodellen en verschillende beroepen, ze reizen met het openbaar vervoer en openen deuren die anders gesloten zouden blijven. Ze worden zich bewust van hun talenten, weten wat de wereld te bieden heeft, worden geïnspireerd verantwoording te nemen voor hun leven en ontwikkelen perspectief voor de toekomst.

Onderwijsprogramma
De onderwijsmethode van Petje af richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 28 zondagen verdeeld over 7 blokken van 4 bijeenkomsten. Ieder blok staat een beroep centraal.

Met ons programma scheppen we de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en de toekomstdromen van morgen.

Petje af
Petje af is een koepelorganisatie. Onder de koepel vallen verschillende locaties. Er zijn 17 Petje af-groepen door heel Nederland (Amersfoort, Breda, Dordrecht, Haagse Beemden, Maassluis, Tiel, Schiedam, Utrecht, Vlaardingen, IJsselstein,  Zuid-Limburg, Den Haag, Oisterwijk en Holwierde).

Wij willen zo veel mogelijk kinderen de Petje af-kans bieden! Het Jeugdeducatiefonds en Petje af hebben dezelfde doelgroep en doelstelling. Het Jeugdeducatiefonds steunt Petje af van harte!

www.petjeaf.nl
Schooljudo Schooljudo

De kracht van Schooljudo
Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas.

Kinderen verdienen gelijke startkansen. Schooljudo geeft kinderen zelfvertrouwen. Daarnaast geven we ze mee dat je kunt bereiken wat je wilt bereiken en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Een verschil is er niet. Een verschil kun je maken!

Schooljudo is door de landelijke erkenningscommissie interventies van Effectief Actief gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwde interventie. Daarnaast draagt Schooljudo als Gezonde School-activiteit bij aan een Gezonde School.

www.schooljudo.nl
Rekenbuddy's Rekenbuddy's

Doelgroep: Ouders met kinderen uit groep 3 tot en met 8.
Rekenen en taal zijn de twee hoekstenen van het onderwijs. De taalachterstand onder leerlingen baart grote zorgen en heeft geleid tot een taaloffensief in steden als Rotterdam en Amsterdam. Een populair en effectief programma in Amsterdam is bijvoorbeeld de VoorleesExpress. In Amsterdam bestaat dit project al enkele jaren met onverminderd en groot succes. Ook zijn er verschillende huiswerkklasprojecten waar kinderen aan deel kunnen nemen. Echter, een specifiek project met persoonlijke begeleiding en aandacht, gericht op de verbetering van de rekenvaardigheden van kinderen is vrijwel onvindbaar. Toch is aandacht voor de rekenprestaties van kinderen van essentieel belang.

Rekenbegeleiding thuis, samen met ouders
Rekenbuddy’s speelt in op de toegenomen vraag van leerlingen, ouders en leerkrachten naar meer ondersteuning op het gebied van rekenen. Dit programma, ontstaan in 2013, is speciaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De begeleiding duurt 20 weken. Omdat de rekenbuddy’s aan de slag gaan bij de leerlingen thuis worden de ouders betrokken. De rekenbuddy’s zijn stadsgenoten die rekenen in het bloed hebben en bovendien maatschappelijk betrokken zijn. Zij worden vooraf getraind in de rekenmethodes die op basisscholen gangbaar zijn. Het programma wordt samen met de leerling en ouders gepland. Na afloop van het rekenbuddy-traject zijn de ouders in staat om de begeleiding geheel of gedeeltelijk over te nemen. De selectie van de gezinnen vindt op school plaats. Gezinnen kunnen ook direct contact opnemen met de SKC.

Bekijk hier een filmpje.

http://www.skcnet.nl/projecten/rekenbuddys/
De Schoolschrijver De Schoolschrijver

De Schoolschrijver - maakt ieder kind taalsterk

Elk verhaal dat een kind schrijft of leest, is een stap op weg naar het veroveren van zijn plek in de wereld.’

Om kinderen taalsterk te maken zet stichting De Schoolschrijver de allerbeste kinderboekenauteurs in, zoals Mirjam Oldenhave (Mees Kees), Lydia Rood, Arend van Dam, Gideon Samson en Janneke Schotveld (Superjuffie!). Zij maken van taallessen een spannend avontuur.

Onze creatieve programma’s dragen bewezen bij aan de lees- en schrijfvaardigheid én het zelfvertrouwen van kinderen. Zo ondersteunen wij scholen in het behalen van hun taaldoelen. 92 procent van de leerlingen beveelt De Schoolschrijver aan andere kinderen aan.

Zie hier het aanbod voor de gecertificeerde scholen van het Jeugdeducatiefonds of bekijk dit filmpje.

www.deschoolschrijver.nl
School 's Cool School 's Cool

Een goede schoolcarrière gunnen we alle kinderen!

Voor sommige leerlingen kan de overstap van de basisschool naar de middelbare school groot zijn. School 's cool biedt leerlingen die dat nodig hebben begeleiding van een thuismentor voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs.

Hoe houd ik mezelf staande in de brugklas? Hoe plan ik mijn huiswerk? De thuismentor begeleidt de leerling bij deze vragen gedurende anderhalf jaar, één tot anderhalf uur per week. De mentor betrekt ook de ouder(s).  

De aanpak werkt zo goed dat School's cool zich inmiddels één van de meest succesvolle mentorprojecten van Nederland mag noemen. Het geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot het plezier om naar school te gaan. U kunt als verwijzer uw leerling aanmelden.

www.schoolscool.nl/informatie-voor-het-basisonderwijs