Disclaimer

Jeugdeducatiefonds spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en aanvullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteedt, is het mogelijk dat de inhoud op onze kanalen onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Jeugdeducatiefonds geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site. 

Links naar andere websites
Stichting Jeugdeducatiefonds is niet verantwoordelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud (en gevolgen van gebruik) van websites of diensten van derden opgenomen in hyperlinks op jeugdeducatiefonds.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van materialen op onze website (zoals (bedrijs)namen, beelden en logo’s) berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Stichting Jeugdeducatiefonds. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

De foto’s van medewerkers van het Jeugdeducatiefonds op deze website zijn gemaakt door fotograaf Frank Ruiter. Het beeldmateriaal van de kinderen op de website zelf eveneens. Beeldmateriaal dat op de pagina ‘actueel’ (nieuws/nieuwspagina).

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u met ons deelt wie u bent en zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. Wel bestaat er de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals een naam en adres. Stichting Jeugdeducatiefonds hecht waarde aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Stichting Jeugdeducatiefonds behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan via het contactformulier op de website of door een brief te sturen naar: 

Stichting Jeugdeducatiefonds
Postbus 8181
3503 RD Utrecht 

Stichting Jeugdeducatiefonds gaat op zorgvuldige wijze en met respect om met uw persoonsgegevens, en handelt hierbij binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.