Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Bekijk of je het antwoord hieronder kunt vinden. Zo niet, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Informatie voor scholen, ouders, gemeenten en donateurs

Over het Jeugdeducatiefonds

Wat doet het Jeugdeducatiefonds?  

Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland die in armoede opgroeien. Dit doen we door hen financiële steun te bieden via basisscholen, een plek van vertrouwen voor kinderen en hun ouders. Als geldgebrek de ontwikkeling van een kind in de weg staat, kunnen scholen een aanvraag bij ons doen. Bijvoorbeeld voor leermateriaal, extra begeleiding of zorg, geld voor een schoolreisje of een bed of bureau voor thuis.

Ons belangrijkste doel is om de armoedespiraal van deze gezinnen te doorbreken. Door de basisschool in deze missie centraal te stellen en samen te werken met bedrijven, stichtingen en wetenschappers, maar ook met landelijke en lokale overheden, kunnen we de aanpak van kinderarmoede systematisch verbeteren. Dat is goed voor het kind, goed voor de ouders en goed voor onze samenleving.

Wat is de doelgroep van het Jeugdeducatiefonds? 

Het Jeugdeducatiefonds is er voor kinderen die opgroeien in armoede. Basisscholen komen in aanmerking voor onze steun als meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in 'relatieve armoede'. Hierbij kijken we naar het inkomen van ouders: we gaan uit van een inkomen onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft om basiszaken als voedsel, kleding, wonen, zorg en ontspanning te kunnen betalen. 

Steunt het Jeugdeducatiefonds alleen basisscholen?  

Ja, in principe is onze hulp alleen gericht op kinderen in het primair onderwijs. Ook scholen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs komen voor onze steun in aanmerking. In onze missie om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten stellen we de basisschool centraal, omdat de band tussen de basisschool en thuis langdurig en hecht is. Bovendien bepaalt het basisschooladvies het niveau van de vervolgopleiding van het kind. Het primair onderwijs is daarom de aangewezen plek om het verschil te maken. Er geldt één uitzondering: het Programma Schoolmaaltijden, een landelijk overheidsprogramma dat we samen met het Rode Kruis organiseren, is zowel bedoeld voor het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs.

Waar haalt het Jeugdeducatiefonds haar geld vandaan?  

Om kinderen in armoede eerlijke ontwikkelingskansen te kunnen geven, is het Jeugdeducatiefonds afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven, en subsidies van overheden en gemeenten. Van het geld voor basisscholen komt een derde van gemeenten en twee derde van particulieren en bedrijven. Dit betekent dat de gemeente mee moet financieren voordat we een school in deze gemeente kunnen ondersteunen. 

Geeft het Jeugdeducatiefonds ook geld aan andere organisaties?  

Nee, we geven alleen geld aan basisscholen die door ons gecertificeerd zijn als Jeugdeducatiefonds-school. 

 

Programma Schoolmaaltijden

Wat is het Programma Schoolmaaltijden? 

Het Programma Schoolmaaltijden is een landelijk overheidsprogramma dat leerlingen in het primair onderwijs en voorgezet onderwijs eten aanbiedt, zodat kinderen niet meer met honger in de klas zitten en vol energie de lessen kunnen volgen. Hiervoor werkt het Jeugdeducatiefonds samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Rode Kruis. Kijk voor meer informatie op schoolmaaltijden.nl. 

Waar kan ik mijn school aanmelden voor het Programma Schoolmaaltijden?  

Je kunt je school aanmelden via de website van het Programma Schoolmaaltijden. Daar lees je ook meer over de voorwaarden voor deelname.

Voor scholen

Welke basisscholen kunnen zich bij het Jeugdeducatiefonds aanmelden? 

Een basisschool komt in aanmerking voor onze steun als meer dan de helft van de leerlingen van de school opgroeit in relatieve armoede. Hierbij kijken we naar het inkomen van ouders: we gaan uit van een inkomen onder de 150% van het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is het bedrag dat een huishouden minimaal nodig heeft om basiszaken als voedsel, kleding, wonen, zorg en ontspanning te kunnen betalen. Daarnaast kunnen ook scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) rekenen op onze steun.

We richten ons op deze scholen, omdat de nood daar het hoogst is. Als geldgebrek de ontwikkeling van kinderen belemmert, kunnen scholen met een Jeugdeducatiefonds-certificaat een beroep op ons doen. Zo willen we de gelijkheid van ontwikkelingskansen tussen kinderen in Nederland vergroten. 

Ik wil mijn school aanmelden.

Aan welke voorwaarde moet een basisschool voldoen om in aanmerking te komen voor steun van het Jeugdeducatiefonds?  

Onze belangrijkste voorwaarde is dat meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in relatieve armoede. Een indicatie hiervan is te vinden in de meest recente NCO-rapportage van de school. In figuur 1.2 “Leerlingen met ouders met een laag inkomen” is te zien hoeveel procent van de leerlingen opgroeit in een gezin met laag inkomen. Als dit percentage hoger is dan 30%, valt de school binnen onze doelgroep. 

Wat is een NCO-rapportage?  

Een NCO-rapportage is een jaarlijkse rapportage van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) waarmee scholen inzicht krijgen in de leerprestaties van hun leerlingen. Er staat ook in opgenomen hoeveel leerlingen uit een huishouden komen met een laag inkomen. Het schoolbestuur kan de NCO-rapportage opvragen via deze website: nationaalcohortonderzoek.nl/rapportages. 

Ik heb als school geen NCO-rapportage, wat nu? 

Vrijwel alle reguliere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs hebben een NCO-rapportage. Het schoolbestuur kan de rapportage opvragen via deze website: nationaalcohortonderzoek.nl/rapportages. Blijkt na navraag bij het schoolbestuur of de NRO dat je school geen rapportage heeft? Dan kan dat zijn omdat je school: 

 • nieuw/gefuseerd/ontvlochten was en geregistreerd onder een nieuw BRIN-nummer op het moment van het onderzoek; 
 • op het moment van de peildatum niet met een apart BRIN-vestigingsnummer geregistreerd was (vanwege i-locatie, fusie, ontvlechting); 
 • een onder- en bovenbouw locatie heeft met aparte/unieke BRIN-vestigingsnummer; 
 • op de peildatum een laag aantal leerlingen had; 
 • er te veel gegevens ontbraken voor het onderzoek (missende waarden van de leerlingen of informatie over schoolkenmerken). 

Als voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat je school toch binnen onze doelgroep valt, dan kunnen wij in sommige gevallen een uitzondering maken en je school toelaten. Wij willen je vragen om in dat geval een e-mail te sturen naar info@jeugdeducatiefonds.nl. Laat daarin weten dat je je school wilt aansluiten bij het Jeugdeducatiefonds, met daarbij een toelichting over de school en met welke van bovenstaande redenen een NCO-rapportage ontbreekt. Wij nemen vervolgens binnen een week contact met je op. 

Mijn school is afgewezen, kan ik daar een vraag over stellen? 

Ja, je kunt een hier een vraag over stellen door te mailen naar info@jeugdeducatiefonds.nl. 

Mijn school is aangemeld en staat op de wachtlijst. Wat betekent dat?

Als je school op onze wachtlijst staat, dan is je aanmelding bij het Jeugdeducatiefonds bijna afgerond, maar hebben we in jouw gemeente nog niet voldoende financiering om je school daadwerkelijk te certificeren. Gecertificeerde scholen kunnen jaarlijks rekenen op een budget om hun leerlingen te ondersteunen. Dit budget bestaat voor twee derde uit donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven, en voor een derde uit een financiële bijdrage van de gemeente. Cofinanciering door de gemeente is voor ons een belangrijke voorwaarde. Op deze manier kunnen we samen met scholen namelijk ook op gemeentelijk niveau de aanpak van kinderarmoede verbeteren.

In onze gesprekken met gemeenten laten we altijd weten dat scholen op onze wachtlijst afhankelijk zijn van hun bijdrage. Daarnaast is het goed als je ook zelf bij de gemeente aangeeft dat jullie school zich bij het Jeugdeducatiefonds wil aansluiten. Wij vragen de gemeente om een bijdrage van € 5.000 per school per jaar. Het is lastig om aan te geven wanneer de gemeente besluit om met ons samen te werken. Zodra we meer weten, nemen we contact met je op.

Kunnen scholen in het voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs zich ook aanmelden? 

Nee, dat kan helaas niet. Het Jeugdeducatiefonds zet zich op dit moment alleen via basisscholen in voor kinderen die opgroeien in armoede. Wel bieden we via het Programma Schoolmaaltijden, een landelijk overheidsprogramma, steun aan scholen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Kijk voor meer informatie hierover op schoolmaaltijden.nl. 

Wat voor steun kan mijn school krijgen, als we bij het Jeugdeducatiefonds aangesloten zijn?

Voor scholen die bij ons zijn aangesloten, reserveren we elk schooljaar een budget. Dit budget kun je als school vrij besteden, zowel aan individuele aanvragen als aan educatieve groepsaanvragen. Daarnaast bieden we scholen samen met onze partners extra producten en diensten, zoals gratis boeken of gratis excursies.

Voorbeelden van individuele aanvragen:

 • Bril, fiets, bed
 • Leesboeken voor thuis
 • Dyslexietest
 • Kindercoaching
 • Ondersteuning bij de thuissituatie


Voorbeelden van groepsaanvragen:

 • Museumbezoek
 • Fotografieworkshop
 • Busvervoer naar een schoolreis
 • Extra leermateriaal voor de hele klas

Voor ouders

Kan ik als ouder een aanvraag doen bij het Jeugdeducatiefonds?  

Aanvragen bij het Jeugdeducatiefonds kunnen alleen door basisscholen worden gedaan, niet door ouders. Heb je als ouder financiële steun nodig? Via de website samenvoorallekinderen.nl kun je als ouder wel zelf een aanvraag voor steun indienen. 

Mijn kind zit op een school die is aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Hoe doe ik een aanvraag?  

De aanvraag loopt via de leerkracht, je kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Overleg met de leerkracht van je kind om te kijken of die misschien een aanvraag kan doen.  

Hoe weet ik of mijn kind op een school is die aangesloten is bij het Jeugdeducatiefonds?  

Onderaan onze scholenpagina vind je een kaart van alle scholen die bij ons zijn aangesloten. Alle Jeugdeducatiefonds-scholen hebben ook altijd een wandbord bij de ingang van de school hangen, waarop staat dat ze meedoen. Je kunt ook het aan de leerkracht of de directeur van de school van je kind vragen.  

Voor gemeenten

Hoe kunnen wij als gemeente met het Jeugdeducatiefonds samenwerken?

Een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds is een effectieve aanvulling op het bestaande armoede- of onderwijsbeleid van je gemeente. Het betekent onder andere dat we een financiële bijdrage vragen om de scholen in je gemeente een Jeugdeducatiefonds-certificaat te kunnen geven. Gecertificeerde scholen kunnen jaarlijks rekenen op een budget om hun leerlingen te ondersteunen. Dit budget bestaat voor twee derde uit donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven, en voor een derde uit een financiële bijdrage van de gemeente. Cofinanciering door de gemeente is voor ons een belangrijke voorwaarde. Op deze manier kunnen we samen met scholen namelijk ook op gemeentelijk niveau de aanpak van kinderarmoede verbeteren.

Wil je weten of scholen in jouw gemeente zich bij ons hebben aangemeld? Wil je graag met ons samenwerken of heb je een andere vraag? Neem contact op met onze relatiemanagers gemeenten. Je vindt hun contactgegevens op onze pagina voor gemeenten

Wat houdt een samenwerking tussen de gemeente en het Jeugdeducatiefonds in?

Voor het ondersteunen van een school in je gemeente vragen we een bijdrage van € 5.000 per jaar. Dit is slechts een deel van de kosten per school: twee derde financieren we met donaties van onder andere bedrijven en particulieren. Ook ontmoeten we elkaar minimaal één keer per jaar om de aanvragen van de scholen uit je gemeente met elkaar te bespreken. Daaruit zijn waardevolle lessen te leren over armoede en de werking van (minima)regelingen in de praktijk in jullie regio.

Welke voordelen zijn er voor ons als gemeente?

Een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds is een effectieve aanvulling op het bestaande armoede- of onderwijsbeleid van je gemeente:

 • We verdriedubbelen je bijdrage: twee derde van de steun voor een school bekostigen we met donaties van bedrijven, stichtingen en particulieren. 
 • We werken preventief: door nu te investeren, verlagen we de kosten voor (jeugd)zorg en leggen we de basis voor arbeidsparticipatie en economische groei in de toekomst. 
 • Door inzicht in de aanvragen van de scholen te geven, krijg je als gemeente inzicht in trends rondom armoede, kansengelijkheid en de werking van (gemeentelijke) minimaregelingen in de praktijk. 

Waarom is een samenwerking tussen de gemeente en het Jeugdeducatiefonds een voorwaarde voor scholen om te kunnen aansluiten?
Gemeenten hebben een sleutelrol bij de aanpak van kinderarmoede en het zorgen voor gelijke ontwikkelingskansen. Om op korte termijn zoveel mogelijk kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden, is cofinanciering door de gemeente een belangrijke voorwaarde. Op deze manier kunnen we samen met scholen namelijk ook op gemeentelijk niveau de aanpak van kinderarmoede verbeteren.

In onze gemeente hebben we veel voorzieningen voor minima. Waarom is het Jeugdeducatiefonds ook nodig?
Scholen hebben een unieke positie in de (vroeg)signalering van armoede. Bovendien valt een groeiende groep kinderen tussen wal en schip: zij vallen buiten alle minimaregelingen, maar er is thuis toch te weinig geld om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Via de basisschool bereikt het Jeugdeducatiefonds deze kinderen wel.

Voor donateurs

Hoe kan ik doneren aan het Jeugdeducatiefonds? 
Je kunt doneren via onze donatiepagina of door geld over te maken naar ons bankrekeningnummer: IBAN NL02 ABNA 0507 0495 94. 

Zijn mijn donaties belastingaftrekbaar?
Als je je donatie aan het Jeugdeducatiefonds voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schenkingsovereenkomst, ontvang je van de Belastingdienst een groot deel terug. Lees meer op de pagina over doneren met belastingvoordeel. 

Kan ik namens mijn bedrijf ook direct geld overmaken? 
Ja, bedrijven kunnen ook doneren. Meer informatie hierover vind je op onze pagina voor bedrijven. 

Het lukt me niet om via de website te doneren, wat nu? 
Neem contact met ons op via het contactformulier. 

Hoe kan ik mijn gegevens of bankrekeningnummer wijzigen?  
Neem contact met ons op via het contactformulier. 

Ik heb een andere vraag over mijn donatie, hoe kan ik deze stellen?  
Neem contact met ons op via het contactformulier. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.