14 mei 2024

Tips voor het aanstellen van een brugfunctionaris

Uiterlijk eind deze week horen scholen of zij subsidie krijgen voor het aanstellen van een brugfunctionaris. Wij vinden deze schakel tussen kind, gezin, school en samenleving heel belangrijk en helpen scholen daarom graag op weg bij de invulling van deze functie.

De eerste scholen hebben inmiddels gehoord of zij subsidie krijgen voor het aanstellen van een brugfunctionaris, de rest volgt deze week. We weten dat er veel behoefte is aan brugfunctionarissen, dus er zullen helaas ook scholen teleurgesteld worden. Voor de scholen die wel subsidie ontvangen: fantastisch! We hopen dat de toekomstige brugfunctionaris (ofwel ‘brugger’) op jullie school de kinderen en hun familie vooruithelpt.  

Het Jeugdeducatiefonds weet uit (landelijke) ervaring hoe belangrijk de positionering binnen een schoolteam is voor een ‘brugger’. En misschien nog wel belangrijker: niet iedereen is geschikt voor de rol van brugfunctionaris. Daarom een paar tips die jullie wellicht kunnen helpen om de juiste persoon voor deze functie te vinden.

Wat kan een brugfunctionaris betekenen voor mijn school? 
De brugfunctionaris slaat een brug tussen ‘de wereld op school’ en de ‘thuiswereld’ van kinderen en is laagdrempelig benaderbaar voor kinderen en ouders. De brugfunctionaris denkt mee over praktische oplossingen, bijvoorbeeld als er geen geld is voor winterkleding of als een kind graag muziek of sportles zou willen volgen. Als het nodig is, wordt ook contact gelegd met instanties en partners in de wijk. Tegelijkertijd kijkt de brugfunctionaris ook naar kansen: wat is er nodig zodat leerlingen hun talenten en ontwikkelkansen kunnen benutten? Door signalen op tijd te zien, laagdrempelige hulp te bieden en ouders/verzorgers bij de school te betrekken, krijgen kinderen maximale ontwikkelingskansen.

Het profiel van de brugfunctionaris
Anders dan de rest van het schoolteam werkt iemand in een brugfunctie ook buiten de omgeving van de school. Hierdoor hebben ouders/verzorgers iemand die naast hen staat, worden leraren en begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe.

Een brugfunctionaris:

• Is sociaal en communicatief vaardig
• Bezit een hoge mate van sensitiviteit
• Is flexibel en heeft empathisch vermogen
• Heeft affiniteit met minima- en doelgroepgezinnen
• Kan bemiddelen en samenwerken
• Neemt initiatief en kan anderen motiveren en overtuigen
• Maakt zich kennis snel eigen
• Is stressbestendig
• Inventief
• Kan planmatig werken

Zie voor een uitgebreide profielschets p. 32 van de brochure De Brugfunctionaris op school. Of Profielschets van een Brugfunctionaris (gebaseerd op ervaringen in het voortgezet onderwijs). 

Meer inspiratie nodig? 
De brugfunctionaris is niet nieuw. In navolging van het Belgische Gent begon Groningen al in 2011 met de inzet van brugfunctionarissen. Zaandam volgde in 2019 en in 2022 startten, op initiatief van het Jeugdeducatiefonds en de Gelijke Kansen Alliantie, twintig basisscholen door heel Nederland met de inzet van een brugfunctionaris. 

Brochures:
De Brugfunctionaris op school
Brugfunctionaris: de schakel tussen ouders en school 
Bekijk deze video over de ervaringen van Groningse brugfunctionarissen  

Naar actueel pagina