6 maart 2024

Samen voor gelijke kansen

Basisschool IKC Erasmus heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Jeugdeducatiefonds en de gemeente Vlaardingen. Hiermee is het de elfde Vlaardingse basisschool die samenwerkt met ons. Het biedt de school mogelijkheden om kansenongelijkheid onder leerlingen terug te dringen.

Toekomstkansen
Armoede belemmert niet alleen de ontwikkeling van kinderen, maar werkt ook door in hun toekomstkansen. Opgroeien met een stressvolle financiële thuissituatie leidt tot slechtere leerprestaties en kansenongelijkheid in het onderwijs. Door de handen ineen te slaan, dragen wij samen met de gemeente Vlaardingen bij aan de kansengelijkheid van kinderen in Vlaardingen. Als geldgebrek de ontwikkeling van leerlingen in de weg staat, kunnen aangesloten scholen een aanvraag doen bij ons voor individuele steun, bijvoorbeeld een bril, een bed of bijles. Of voor de hele klas, denk aan lesmateriaal, eten en drinken of geld voor een schoolreis.

In de media
Onze collega en coördinator Arie Schilling vertelt er meer over in een interview met TV Twee.

Naar actueel pagina