JEUGD­EDUCATIE­FONDS

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op kinderen in het basisonderwijs, omdat het schooladvies leidend is bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs en daarmee van grote invloed op de loopbaan van kinderen.

NIEUWS

donderdag 18 oktober 2018
Voorschoolse eductie is van groot belang

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisschool de Kinderboom. Alex Bakker, bevlogen directeur van deze school, praatte in Spraakmakers op Radio1 mee over het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van kinderen.

lees verder

BEDANKT

ABN AMRO Foundation levert als klasgenoot een waardevolle bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Alleen contactpersonen op gecertificeerde scholen kunnen een aanvraag doen voor de verschillende producten en diensten van het Jeugdeducatiefonds, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van voorliggende voorzieningen. 

Scholen die in aanmerking willen komen voor certificering, kunnen contact opnemen met het Jeugdeducatiefonds via info@jeugdeducatiefonds.nl

lees verder

BEDANKT

MediaMarkt Amsterdam Centrum levert als klasgenoot een waardevolle bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder
 Een heel goed initiatief. De vinger op de zere plek. Helaas noodzakelijk om de ontwikkelingskansen van sommige kinderen te verbeteren. 
Alex Bakker - directeur
Basisschool De Kinderboom Amsterdam

HANS SPEKMAN DIRECTEUR JEUGDEDUCATIEFONDS

Hans Spekman (51) is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds biedt op aanvraag van leraren of schoolleiders financiële hulp aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen waardoor kinderen op een lager niveau blijven steken. Onder leiding van Spekman, die leiding gaat geven aan een klein team, moet het Jeugdeducatiefonds verder groeien om zo méér kinderen te kunnen helpen.  

lees verder

STARTSCHOT MET DANK AAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID!

Dankzij een projectsubsidie van SZW kan het Jeugdeducatiefonds dit jaar verdubbelen door in totaal 17 nieuwe basisscholen te certificeren in Venlo, Heerlen, Hoensbroek, Westerbroek, Delft, Spijkenisse, Amsterdam en Rotterdam. Geweldig dat we nu 34 basisscholen kunnen helpen bij het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen uit arme gezinnen. In Nederland zijn ongeveer 6000 basisscholen. Onze ambitie is om 10% (600 scholen) te gaan certificeren. Met de komst van de eerste directeur van het Jeugdeducatiefonds  en de steun van Klasgenoten en allen die ons ook in 2018 gaan helpen, hebben we de ambitie om ook in 2018 te verdubbelen!

WERKWIJZE

De aanmelding van de kinderen is in handen van erkende (gecertificeerde) intermediairs. Intermediairs zijn door het bestuur van het Jeugdeducatiefonds geselecteerde professionals die betrokken zijn bij het onderwijstraject van het kind of de jongere.

lees verder

BEDANKT

Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds in Leeuwarden.

lees verder

BEDANKT

Davilex levert als klasgenoot een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

STEUN ONS

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig.

lees verder

VOLG ONS OP FACEBOOK

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen, enzovoort. Volg ons, natuurlijk ook op Facebook.

lees verder