JEUGD­EDUCATIE­FONDS

In toenemende mate blijkt dat armoede grote kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen veroorzaakt. De ontwikkeling van kinderen in het onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs en de stimulans vanuit het huis. Als de stimulans vanuit huis beperkt is, is er extra ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te begeleiden maar ook voor het organiseren van extra (buiten)schoolse activiteiten om de leefwereld van de kinderen te verruimen en het welbevinden te verhogen.

Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

We leveren een financiële bijdrage aan noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject.
De steun is er op gericht een bijdrage te leveren aan een positievere ontwikkeling van een kind, daar waar geld een beperking is.

MISSIE & VISIE

In 2013 was één op de drie armen jonger dan 18 jaar: 400.000 kinderen verkeerden toen onder het niet-veel-maar-toereikend criterium (12% van alle 0 tot 17-jarigen). Sinds 2007 is het aantal arme kinderen met 124.000 gestegen. Driekwart van de arme kinderen is jonger dan 12 jaar. Twee derde van de arme kinderen heeft werkende ouders.

Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere opleiding.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.

lees verder
 Een heel goed initiatief. De vinger op de zere plek. Helaas noodzakelijk om de ontwikkelingskansen van sommige kinderen te verbeteren. 
Alex Bakker - directeur
Basisschool De Kinderboom Amsterdam

STARTSCHOT JEUGDEDUCATIEFONDS

Op 15 december 2016 heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel het startschot gegeven voor de werkzaamheden van het Jeugdeduatiefonds. Ook het Jeugdjournaal was daarbij aanwezig.

MINISTER JET BUSSEMAKER

van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over het Jeugdeducatiefonds nadat zij hierover was geïnformeerd:
“Ik heb grote waardering voor jullie initiatief en de warme maatschappelijke betrokkenheid die eruit spreekt. Het Jeugdeducatiefonds kan een uitstekende aanvulling zijn op de OCW-regelingen voor leerlingen die vanwege hun achtergrond minder goed meekomen op school zoals de gewichten- en impulsregeling en voorschoolse educatie. Met name individuele gevallen waar de algemene regelingen van OCW niet altijd op toegesneden zijn kunnen op die manier extra aandacht krijgen. De formule om ‘professionals’ uit het onderwijs in te zetten om geld op de goede plaats te krijgen sluit hier goed op aan.
Zeker op lokaal niveau verwacht ik dat scholen, gemeente en het fonds elkaar goed kunnen vinden in samenwerking om jeugd uit financieel niet draagkrachtige gezinnen de kans te geven om hun talenten maximaal te ontwikkelen.”

WERKWIJZE

De aanmelding van de kinderen is in handen van erkende (gecertificeerde) intermediairs. Intermediairs zijn door het bestuur van het Jeugdeducatiefonds geselecteerde professionals die betrokken zijn bij het onderwijstraject van het kind of de jongere.

lees verder

BEDANKT

Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds in Leeuwarden.

lees verder

BEDANKT

Davilex levert als klasgenoot een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

MEER WETEN?

Wilt u graag weten wat u voor het Jeugdeducatiefonds kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jeugdeducatiefonds.nl

STEUN ONS

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig.

lees verder

VOLG ONS OP FACEBOOK

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen, enzovoort. Volg ons, natuurlijk ook op Facebook.

lees verder