JEUGD­EDUCATIE­FONDS

Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

We leveren een financiële bijdrage aan noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject.
De steun is er op gericht een bijdrage te leveren aan een positievere ontwikkeling van een kind, daar waar geld een beperking is.

VACATURE: DIRECTEUR

Om verder te professionaliseren, is het noodzakelijk om personele inzet te plegen. We zijn ongelooflijk blij en trots, dankzij een projectsubsidie van Kinderpostzegels, dat we op zoek kunnen naar onze eerste directeur.
Jeroen den Tex, directeur Kinderpostzegels: "Kinderpostzegels is trots om aan de wieg te staan van het Jeugdeducatiefonds, een belangrijk en nodig initiatief. Te meer omdat hiermee het kinderen zelf zijn die andere kinderen helpen. Wat is er mooier dan dat?"

Geloof jij ook in ontwikkeling voor álle kinderen en word jij de eerste directeur van het Jeugdeducatiefonds? Download de vacature en make up your mind!

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Professionals van een gecertificeerde school kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Hij kan immers goed beoordelen of het leertraject van het betreffende kind positief wordt beïnvloed door inzet van financiële middelen van het Jeugdeducatiefonds voor de kosten van onderwijsgerelateerde producten of diensten.

Ouder Kind teams (OKT's) kunnen na afstemming met de schooldirectie van een gecertificeerde school ook een aanvraag indienen.

Een aanvraag kan niet worden ingediend door:

  • een ouder
  • een professional van een niet-gecertificeerde basisschool
lees verder

BEDANKT

MediaMarkt Amsterdam Centrum levert als klasgenoot een waardevolle bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder
 Een heel goed initiatief. De vinger op de zere plek. Helaas noodzakelijk om de ontwikkelingskansen van sommige kinderen te verbeteren. 
Alex Bakker - directeur
Basisschool De Kinderboom Amsterdam

STARTSCHOT JEUGDEDUCATIEFONDS

Op 15 december 2016 heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid officieel het startschot gegeven voor de werkzaamheden van het Jeugdeduatiefonds. Ook het Jeugdjournaal was daarbij aanwezig.

MINISTER JET BUSSEMAKER

van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over het Jeugdeducatiefonds nadat zij hierover was geïnformeerd:
“Ik heb grote waardering voor jullie initiatief en de warme maatschappelijke betrokkenheid die eruit spreekt. Het Jeugdeducatiefonds kan een uitstekende aanvulling zijn op de OCW-regelingen voor leerlingen die vanwege hun achtergrond minder goed meekomen op school zoals de gewichten- en impulsregeling en voorschoolse educatie. Met name individuele gevallen waar de algemene regelingen van OCW niet altijd op toegesneden zijn kunnen op die manier extra aandacht krijgen. De formule om ‘professionals’ uit het onderwijs in te zetten om geld op de goede plaats te krijgen sluit hier goed op aan.
Zeker op lokaal niveau verwacht ik dat scholen, gemeente en het fonds elkaar goed kunnen vinden in samenwerking om jeugd uit financieel niet draagkrachtige gezinnen de kans te geven om hun talenten maximaal te ontwikkelen.”

WERKWIJZE

De aanmelding van de kinderen is in handen van erkende (gecertificeerde) intermediairs. Intermediairs zijn door het bestuur van het Jeugdeducatiefonds geselecteerde professionals die betrokken zijn bij het onderwijstraject van het kind of de jongere.

lees verder

BEDANKT

Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds in Leeuwarden.

lees verder

BEDANKT

Davilex levert als klasgenoot een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

MEER WETEN?

Wilt u graag weten wat u voor het Jeugdeducatiefonds kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jeugdeducatiefonds.nl

STEUN ONS

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig.

lees verder

VOLG ONS OP FACEBOOK

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen, enzovoort. Volg ons, natuurlijk ook op Facebook.

lees verder