JEUGD­EDUCATIE­FONDS

Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

We leveren een financiële bijdrage aan noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject.
De steun is er op gericht een bijdrage te leveren aan een positievere ontwikkeling van een kind, daar waar geld een beperking is.

NIEUWS

dinsdag 1 mei 2018
Even voorstellen: Arie Schilling, consulent Jeugdeducatiefonds

Arie Schilling consulent JeugdeducatiefondsHet team van het Jeugdeducatiefonds is uitgebreid.
Per 1 mei 2018 is Arie Schilling werkzaam als consulent. Hij zal onder andere contact onderhouden met de scholen die een aanvraag hebben gedaan.
Arie is al jaren werkzaam in het basisonderwijs en weet wat daar speelt. Daarnaast werkt hij nu voor het Jeugdeducatiefonds en zet hij zich bij ons in om kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

lees verder

BEDANKT

ABN AMRO Foundation levert als klasgenoot een waardevolle bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?

Professionals van een gecertificeerde school kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Hij kan immers goed beoordelen of het leertraject van het betreffende kind positief wordt beïnvloed door inzet van financiële middelen van het Jeugdeducatiefonds voor de kosten van onderwijsgerelateerde producten of diensten.

Ouder Kind teams (OKT's) kunnen na afstemming met de schooldirectie van een gecertificeerde school ook een aanvraag indienen.

Een aanvraag kan niet worden ingediend door:

  • een ouder
  • een professional van een niet-gecertificeerde basisschool
lees verder

BEDANKT

MediaMarkt Amsterdam Centrum levert als klasgenoot een waardevolle bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder
 Een heel goed initiatief. De vinger op de zere plek. Helaas noodzakelijk om de ontwikkelingskansen van sommige kinderen te verbeteren. 
Alex Bakker - directeur
Basisschool De Kinderboom Amsterdam

HANS SPEKMAN DIRECTEUR JEUGDEDUCATIEFONDS

Hans Spekman (51) is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds biedt op aanvraag van leraren of schoolleiders financiële hulp aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen waardoor kinderen op een lager niveau blijven steken. Onder leiding van Spekman, die leiding gaat geven aan een klein team, moet het Jeugdeducatiefonds verder groeien om zo méér kinderen te kunnen helpen.  

lees verder

STARTSCHOT MET DANK AAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID!

Dankzij een projectsubsidie van SZW kan het Jeugdeducatiefonds dit jaar verdubbelen door in totaal 17 nieuwe basisscholen te certificeren in Venlo, Heerlen, Hoensbroek, Westerbroek, Delft, Spijkenisse, Amsterdam en Rotterdam. Geweldig dat we nu 34 basisscholen kunnen helpen bij het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen uit arme gezinnen. In Nederland zijn ongeveer 6000 basisscholen. Onze ambitie is om 10% (600 scholen) te gaan certificeren. Met de komst van de eerste directeur van het Jeugdeducatiefonds  en de steun van Klasgenoten en allen die ons ook in 2018 gaan helpen, hebben we de ambitie om ook in 2018 te verdubbelen!

WERKWIJZE

De aanmelding van de kinderen is in handen van erkende (gecertificeerde) intermediairs. Intermediairs zijn door het bestuur van het Jeugdeducatiefonds geselecteerde professionals die betrokken zijn bij het onderwijstraject van het kind of de jongere.

lees verder

BEDANKT

Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds in Leeuwarden.

lees verder

BEDANKT

Davilex levert als klasgenoot een belangrijke bijdrage aan het Jeugdeducatiefonds.

lees verder

MEER WETEN?

Wilt u graag weten wat u voor het Jeugdeducatiefonds kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jeugdeducatiefonds.nl

STEUN ONS

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen met een financiële of materiële bijdrage hebben we uw steun hard nodig.

lees verder

VOLG ONS OP FACEBOOK

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen, enzovoort. Volg ons, natuurlijk ook op Facebook.

lees verder