organisatie

Hans Spekman Directeur Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman

Hans Spekman is sinds 1 februari 2018 directeur van het Jeugdeducatiefonds. Onder leiding van Spekman, die leiding geeft aan een klein team, groeit het Jeugdeducatiefonds verder om zo méér kinderen te kunnen helpen.

"Ik was al bekend met het werk van het Jeugdeducatiefonds. Het fonds is opgezet in navolging van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. De doelstelling van dit fonds steun ik volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is altijd mijn drijfveer geweest. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in een gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties." Hij vervolgt: "Het is fantastisch om te zien dat er in zo korte tijd al zoveel bedrijven en particulieren zijn aangesloten bij het Jeugdeducatie fonds door 'klasgenoot' te zijn en zo met geld en diensten een bijdrage te leveren voor de kinderen. De opgave is nu dat meer basisscholen en nog meer 'klasgenoten' zich aansluiten, zodat nog veel meer kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen."

Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: "Met de komst van Hans zijn we als bestuur erg tevreden. Zijn kennis, kunde en levenservaring gaat hij nu inzetten voor dit prachtige fonds waarbij het van belang is dat we de verbinding weten te vinden tussen onderwijs, ondernemingen, private ondersteuners en politiek. Om zo kinderen die het minder hebben niet de dupe te laten worden en ze een kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zodat ze straks ook echt mee kunnen doen in onze samenleving."

Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Arie Schilling Coördinator Jeugdeducatiefonds

Arie Schilling

Werkgebied: provincies Utrecht, Noord-Holland behalve Amsterdam, Zuid-Holland en Zeeland.

 

Eva Meijboom Junior Fondsenwerver

Eva Meijboom

Wenda Post-Gall Medewerker Scholencontact

Wenda Post-Gall

Werkgebied: provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

 

Linde Meijer Fondsenwerver

Linde Meijer

Ik ben blij om als fondsenwerver een bijdrage te mogen leveren aan een organisatie die zich met zoveel passie inzet voor een gezamenlijk doel: gelijke ontwikkelingskansen voor ieder kind. De groei die het Jeugdeducatiefonds doormaakt laat zien dat scholen behoefte hebben aan extra steun om kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Ieder kind moet met een goedgevulde maag aan de schooldag kunnen beginnen, mee kunnen op schoolreisje en zich fijn voelen op school. Juffen en meesters kunnen met hulp van het Jeugdeducatiefonds het verschil maken voor een kind. Samen verkleinen we kansongelijkheid en maken we de wereld van kinderen groter!

Mariëlle Arnoldus Relatiemanager

Mariëlle Arnoldus

Mariëlle Arnoldus werkt als relatiemanager bij het Jeugdeducatiefonds. Ze onderhoudt contact met lokale overheden.

“Als klein meisje ging ik iedere verjaardag langs alle visite met een geknutselde spaarpot én de vraag om geld voor arme kinderen in Afrika. Je kan dus wel zeggen dat mijn drive om kansenongelijkheid aan te pakken er al vroeg in zat. De afgelopen jaren leerde ik bij verschillende non-profitorganisaties dat kansenongelijkheid ook veel dichterbij huis speelt. En ik leerde dat goede samenwerkingen met (lokale) overheden onmisbaar zijn om een verschil te maken. Ik ben trots dat ik me bij het Jeugdeducatiefonds juist met deze samenwerkingen bezighoud. Allen samen kunnen we zorgen dat je wieg niet langer je kansen op school bepaalt.”

Isabelle Zielinski Office Manager

Isabelle Zielinski

Isabelle Zielinski werkt als office manager bij het Jeugdeducatiefonds. Als office manager is Isabelle verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen en houdt ze de social media en website up to date. Je kan haar altijd bereiken voor vragen over de werkzaamheden van het Jeugdeducatiefonds, contact met Hans Spekman of voor persgerelateerde vragen. 

Dennis Brekelmans financieel controller

Dennis Brekelmans

Het is een vreemde gewaarwording om te ondervinden hoe groot het armoedeprobleem daadwerkelijk is in een rijk land als Nederland, maar dat is helaas de realiteit. Armoede en kansenongelijkheid beperkt kinderen in hun ontwikkeling en potentie en heeft uiteindelijk daarmee ook voor de Nederlandse economie en maatschappij een enorme impact. Dat maakt het werk wat Stichting Jeugdeducatiefonds doet des te belangrijker. Het is heel mooi om te zien dat we echt het verschil kunnen maken en ik ben blij, trots en dankbaar dat ik daar een steentje aan bij mag dragen.

Kees Bol Regiocoördinator

Kees Bol

Met zeer veel ervaring in het onderwijs en met armoedeproblematiek ondersteunt hij de scholen in de regio Rijnmond.

Marjan Schuman Regiocoördinator

Marjan Schuman

In Venlo is Marjan onder meer werkzaam in het project 'Maak Armoede Bespreekbaar'. Zo is ze bekend met wat er op de scholen speelt. "Ik verwacht veel voldoening te vinden in het werken voor het Jeugdeducatiefonds, omdat dit fonds uitgaat van het inschattingsvermogen van de leerkrachten die de kinderen dag in dag uit zien."

Joep de Boer Regiocoördinator

Joep de Boer

Joep heeft enorm veel ervaring in het basisonderwijs en is bijna 40 jaar directeur geweest op allerlei verschillende scholen. "Graag zet ik mij de komende jaren in om de verbinding tussen scholen en gemeenten te maken en zo talentontwikkeling voor alle kinderen mogelijk te maken."

Kees Huisman Regiocoördinator

Kees Huisman

Kees is jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs. Met zijn taak als projectcoördinator zijn er kansrijke projecten binnen en buiten de scholen gerealiseerd. Kees heeft zich hard gemaakt voor de kwetsbare situatie van kinderen en hun ouders. 

"Mijn ervaring neem ik mee met als doel kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst."

Valerie van Maarseveen regiocoördinator

Valerie van Maarseveen

Als moeder van 2 schoolgaande jongens ligt educatie mij aan het hart. Ik heb gewerkt in de zorg als coach medezeggenschap deelraad cliënten. Vanuit deze coachende rol hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen.

Louisa Reichardt regiocoördinator

Louisa Reichardt

Na een lange carrière in het onderwijs, als leerkracht en directeur, staat voor mij nog steeds één ding voorop: Gelijke kansen voor alle kinderen. Armoede binnen een gezin kan deze gelijke kansen op een nadelige manier beïnvloeden. Het Jeugdeducatiefonds probeert door middel van een financiële impuls aan scholen en/of gezinnen de gevolgen van armoede te bestrijden en zo gelijke kansen voor elk kind te creëren. Hoe mooi is het om hieraan je steentje te mogen bijdragen.

Philip Pietermaat Regicoördinator

Philip Pietermaat

Philip heeft 21 jaar gewerkt als school maatschappelijk werker in het speciaal basisonderwijs. Met deze achtergrond weet hij als geen ander hoe het sociaal maatschappelijk werkveld functioneert in deze regio. Nu helpt hij het Jeugdeducatiefonds door de scholen te ondersteunen met zijn brede kennis van de vele sociale/educatieve partijen in Rotterdam. Hij is in de ochtend van maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar voor het Jeugdeducatiefonds.

Erik Wassens regiocoördinator

Erik Wassens

Mijn naam is Erik Wassens. Ik ben geboren in Haaksbergen en woon daar nu nog steeds met mijn vrouw en 2 kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om sportief bezig te zijn en vind je mij op het voetbalveld en op de tennisbaan. Ik zet mij graag in voor het Jeugdeducatiefonds. Inmiddels ken ik het fonds al ruim 4 jaar en wil ik graag nog actiever deel uit gaan maken om de kansengelijkheid te vergroten en ervoor te zorgen dat elk kind de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.

Annet Steenbergen regiocoördinator

Annet Steenbergen

Ik werk al vele jaren in en om het onderwijs en heb al veel schrijnende situaties voorbij zien komen.

Heel mooi dat ik nu via het Jeugdeducatiefonds samen met scholen en gemeenten een bijdrage mag leveren om kinderen écht betere kansen te geven. Daar zet ik mij graag voor in!

Deniz Dönmez Vrijwilliger

Deniz Dönmez

Deniz richt zich vanuit zijn achtergrond op de professionalisering van de organisatie.

“Het is onbestaanbaar in Nederland dat er nog zoveel kinderen opgroeien in armoede en daardoor niet mee kunnen doen. Samen met het Jeugdeducatiefonds wil ik werken aan het bereiken en het tegengaan van armoede bij kinderen.”

Jan Schuurman Hess regiocoördinator

Jan Schuurman Hess

Armoede woont achter vele deuren, en stress en onzekerheid zijn dan, als zo vaak, vertrouwde bondgenoten. Opgroeien achter zo’n deur betekent voor een kind leren zwijgen. Een meester of juf kun je vaak wel vertrouwen. En daar gaat het hier om. Het Jeugdeducatiefonds helpt de meester en de juf als er iets nodig is om steun te organiseren of mogelijk te maken. Dat doet het JEF in de stad maar ook daarbuiten, zoals in de provincie Zeeland, waar ik zo mee verbonden ben.  Met bescheiden ervaring in het onderwijs help ik graag mee waar ik kan.

Suzanne Jacobs Fondsenwerver Nalatenschappen

Suzanne Jacobs

Mijn naam is Suzanne Jacobs. Sinds 30 jaar ben ik actief in het onderwijs in verschillende rollen; van juf, intern begeleider, orthopedagoog in het basis- en speciaal onderwijs en als schoolbegeleider bij verschillende onderwijsadviesdiensten. Daarnaast ben ik moeder van 2 pubers van 12 en 14 jaar.  

Tijdens mijn werk op scholen heb ik vaak schrijnende situaties gezien, waarbij armoede een rol speelde. Helaas kon ik daar toen weinig aan doen. Dat was voor mij erg frustrerend. Ik ben daarom erg blij om voor het JEF (Jeugdeducatiefonds) iets te kunnen betekenen. Ik vind dat alle kinderen maximale ontwikkelingskansen verdienen, ook kinderen in armoede.  

Ik ben ook ondernemer. In 2008 heb ik ZIEN in de Klas opgericht vanuit mijn passie om kwetsbare kinderen te helpen. Goed onderwijs is daarvoor dé basis. Ook met mijn bedrijf steunen we het JEF, omdat wij vinden dat en de overheid en de private sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, als het gaat om het creëren van gelijke kansen. Daarom dragen wij graag bij aan het mooie werk van het JEF! We zijn een trotse Klasgenoot (donateur). 

Zowel door ervaringen in de privé sfeer omtrent nalatenschappen en door het uitwerken van mijn eigen nalatenschapswensen, heb ik uitvoerig kennis genomen van deze materie.  

Graag ga ik in gesprek met mensen die overwegen (een deel van) hun vermogen na te laten aan het JEF. Een verkennend gesprek kan, geheel vrijblijvend, telefonisch maar ik kom ook graag op de koffie. 

missie & visie

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.  


Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.    

 Visie 

Ieder kind in Nederland heeft gelijke ontwikkelingskansen, ongeacht de plek waar je wieg heeft gestaan.  
 
Missie 

Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Dit doen we door basisscholen in staat te stellen om kinderen te geven wat ze nodig hebben. In onze aanpak stellen we met de school het kind centraal. 

 
Strategie 
Het Jeugdeducatiefonds geeft vorm aan haar missie door te werken volgens vijf basisprincipes:  
 

  1. We zetten de belangen van het kind altijd centraal; 
  1. We werken via de basisschool: de school kent het kind en weet wat er nodig is om het kind de juiste ondersteuning te bieden. Daarnaast kan de school belemmeringen in de ontwikkeling van het kind vroegtijdig signaleren en extra investeringen doen; 
  1. Door scholen handelingsruimte te geven, kunnen zij kinderen en ouders beter ondersteunen. Hiermee versterken we de pedagogische relatie tussen school en het gezin;  
  1. We werken snel, laagdrempelig en in vertrouwen met de school samen;  
  2. We werken samen met landelijke en lokale overheden om systemische verandering te bewerkstelligen  

Scholen waar een meerderheid aan kinderen opgroeit in relatieve armoede hebben meer dan andere scholen extra ondersteuning en financiering nodig om de kansen voor deze leerlingen te vergroten.  
Het Jeugdeducatiefonds stelt basisscholen in staat om kinderen te geven wat ze nodig hebben. Zowel voor het individuele kind, als voor de gehele klas, zoals leermaterialen, gezonde voeding, extra begeleiding of kindercoaching, een bed of leesboeken voor thuis, winterkleding of geld voor een schoolreis.  

 

 

 

bestuur

Klaar Snieders Voorzitter

Klaar Snieders

"Ieder kind is op bepaalde momenten gebaat bij een steuntje in de rug. Voor het ene kind bestaat dit steuntje uit extra bijles, voor het andere kind uit het beschikbaar stellen van bepaalde leermiddelen. 
Ik zou willen dat dit steuntje voor alle kinderen beschikbaar is. Omdat dit nog niet zo is,  zet ik me in voor Jeugdeducatiefonds.

In mijn dagelijkse leven werk ik als zelfstandig ondernemer en interim manager.

 

Nevenfuncties:
Penningmeester Stichting ‘De Kleine Zaal om de hoek’
Lid RvC stichting ‘Welbions Hengelo’
Lid RvC Vorm Holding te Rotterdam

Rob Peelen Penningmeester

Rob Peelen

In Nederland groeit één op de acht kinderen in armoede op. Er zijn zelfs scholen waar dit aantal nog vele malen hoger ligt. Deze kinderen lopen achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet nodig hoeft te zijn en we met elkaar het verschil kunnen maken. Ik ken het Jeugdeducatiefonds al sinds de oprichting enkele jaren geleden. Door een optimale samenwerking met scholen, gemeenten en andere maatschappelijke initiatieven slaagt het Jeugdeducatiefonds erin steeds meer kinderen te bereiken en te helpen. Onze droom is om alle kinderen gelijke kansen te geven.

Nevenfuncties: Geen

Charles Eijsbouts Secretaris

Charles Eijsbouts

"Mijn enthousiasme voor het Jeugdeducatiefonds komt van de mooie periode die ik mocht meemaken in de beginjaren van het Jeugdsportfonds dat hetzelfde opwekkende uitgangspunt heeft: het vermijden van uitsluiting wegens geldgebrek."

Nevenfuncties:
Voorzitter RvC H&S Holding te Barneveld
Lid RvC Voerman International BV te Den Haag
Lid RvC SAS Les Vignobles VILLEBOIS te Seigy, Frankrijk

Floris Jan Masmeijer Bestuurslid

Floris Jan Masmeijer

"Ik ondersteun van harte de missie van het Jeugdeducatiefonds. Ik vind dat álle kinderen hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en met mijn ervaring en kennis wil ik mij graag inzetten om dit samen met anderen te realiseren."

Nevenfuncties: Geen

Nadia Adnani Bestuurslid

Nadia Adnani

"Elk kind heeft recht op opleiding en moet zijn of haar talent kunnen ontplooien. Maar niet ieder kind heeft van huis uit die mogelijkheden. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Vol overtuiging en met enthousiasme zet ik me graag in voor deze maatschappelijk belangrijke missie van het Jeugdeducatiefonds."


In het dagelijks leven werk ik als advocaat.

Nevenfuncties:
Lid RvT stichting Marmoucha
Lid RvT CNV

ambassadeurs

Harrie Postma

Harrie Postma

"De afgelopen 15 jaar heb ik mij ingezet voor het Jeugdsportfonds, samen met het Jeugdcultuurfonds leveren beide fondsen een prachtige bijdrage aan het vergroten van participatiekansen van kinderen in een achterstandssituatie. Waarom een Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van een nadelige sociaaleconomische situatie de schoolkansen en de talentontwikkeling van kinderen vermindert. Ons motto is 'ontwikkeling voor álle kinderen'. Dat moet toch meer mensen aanspreken!"

Mireille Geus

Mireille Geus

Mireille Geus is schrijfster en schrijfcoach. Van letters, woorden en zinnen bouwt ze verhalen met samenhang en spanning. Als onze ambassadeur luistert ze naar wat er leeft en helpt ze mee om het verhaal van het Jeugdeducatiefonds te verspreiden: alle kinderen hebben recht op alles. Maar niet alle kinderen krijgen wat ze verdienen. Zo’n sprookje is het helaas nog niet. Niet alle kinderen krijgen die kans, dus er valt nog veel werk te doen.

Zie voor verdere info: www.mireillegeus.nl en www.schrijfcoach.biz

foto: Quintalle Nix

ANBI

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht gegevens te publiceren. Zie voor alle gegevens de link.

Statutaire naam: Stichting Jeugdeducatiefonds
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Handelsnaam: Jeugdeducatiefonds
Postadres: Schipholweg 97 2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 06-51371373
Internetadres: www.jeugdeducatiefonds.nl
E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN: 855055662
Kamer van Koophandel: 63015811

Bestuur
Klaartje Snieders, voorzitter
Rob Peelen, penningmeester
Floris Jan Masmeijer, bestuurslid
Charles Eijsbouts, bestuurslid
Nadia Adnani, bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

ANBI-gegevens Jeugdeducatiefonds

documenten