Jeugdeducatiefonds

Leerlingen uit de armste gezinnen doen het minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen en dat ligt niet aan hun verstand. 
Kinderen tot en met 12 jaar lopen een bovengemiddeld risico op armoede: in 2017 zijn dit ongeveer 200.000 kinderen. Mede door de corona pandemie en de hoge inflatie is dit aantal enkel toegenomen. Rond 60% van deze kinderen groeit op in een gezin waarvan één of beide ouders werken.  

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. We werken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, waarbij we het patroon van armoede doorbreken en het kind centraal stellen samen met de mensen in wie het kind vertrouwen heeft.

Op korte termijn leidt armoede tot minder welbevinden en meer sociale uitsluiting. Op middellange termijn zorgt het voor slechtere schoolprestaties en probleemgedrag. Voor de  langere termijn: een verhoogde kans op armoede en sociale uitsluiting als volwassene. 

Onlangs presenteerden wij samen met ABN AMRO het onderzoek ‘Gevolgen van kansenongelijkheid’ uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.  Ongelijkheid in toegang tot hulpbronnen, zoals boeken thuis, kunnen sporten, culturele activiteiten, of het hebben van een eigen kamer of fiets, zorgt ervoor dat kinderen die niet of onvoldoende toegang tot hulpbronnen hebben, lager scoren op de CITO- eindtoets.
 
Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in armoede. Dit doen wij door samen te werken met basisscholen.  
 
Scholen met een meerderheid aan kinderen die opgroeien in armoede hebben meer dan andere scholen extra financiering nodig om achterstanden in te halen en de kansen voor deze leerlingen te vergroten. Daar waar de sociale context en de financiële middelen zeer beperkt zijn, kan een extra steuntje in de rug het verschil maken voor de rest van hun leven.