aanbieders van producten

Nu leren wat later is
Bij IMC Basis ontdekken leerlingen de wereld en zichzelf. Op basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7/8, elke week, onder schooltijd, les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde, beeldende kunst. Deze ervaringen zorgen ervoor dat de leerlingen zo worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen.

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:

  • Toekomstperspectieven: de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed geïnformeerd in het leven.
  • Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.

Verbondenheid: de leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.


IMC Basis in de praktijk
Tijdens IMC Basis worden verschillende vakgebieden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn & kenmerkend voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); wat past bij jou, waar ligt je talent, wat vind je leuk?

Onderzoek
IMC Basis hecht aan gedegen effect- en impactonderzoek. Dit om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs.  

PWC (afdeling Strategy&), Sinzer en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC Basis.

Uit de eerste metingen blijkt dat IMC Basis grote positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als ook op ouders, leerlingen en omgeving.

IMC Basis wordt aanbevolen door de ambtenaren en bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.

www.imcweekendschool.nl Terug naar overzicht