ANBI

Stichting Jeugdeducatiefonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn verplicht gegevens te publiceren. Zie voor alle gegevens de link.

Statutaire naam: Stichting Jeugdeducatiefonds
Statutaire zetel: gemeente Amsterdam
Handelsnaam: Jeugdeducatiefonds
Postadres: Schipholweg 97 2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 06-51371373
Internetadres: www.jeugdeducatiefonds.nl
E-mailadres: info@jeugdeducatiefonds.nl

RSIN: 855055662
Kamer van Koophandel: 63015811

Bestuur
Klaartje Snieders, voorzitter
Rob Peelen, penningmeester
Floris Jan Masmeijer, bestuurslid
Charles Eijsbouts, bestuurslid
Nadia Adnani, bestuurslid
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

ANBI-gegevens Jeugdeducatiefonds