samenwerkingspartners

Over Méér Muziek in de Klas

Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk! Daarom is het doel van Méér Muziek in de Klas: structureel muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Aanpak Méér Muziek in de Klas
Om haar doel te bereiken, werkt Méér Muziek in de Klas via verschillende lijnen:

  • Bewustwording: we laten heel Nederland zien hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door middel van presentaties van wetenschappers, de muzikale scholenwedstrijd Lang Leve de Muziek Wedstrijd en het tv-programma Het Kerst Muziekgala.
  • Deskundigheidsbevordering van zittende en toekomstige leerkrachten: door middel van workshops, kennisuitwisseling en een langetermijnsamenwerking tussen pabo’s en conservatoria werken we aan de kennis, kunde en motivatie van zittende en toekomstige leerkrachten.
  • Regionale verankering: we helpen bij het tot stand brengen van duurzame regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal.
www.meermuziekindeklas.nl Terug naar overzicht