aanbieders van producten

87% van de kinderen die in armoede leven hebben een taalachterstand. De gevolgen van een taalachterstand kunnen groot zijn. Het kan betekenen dat je een opleiding niet kan afmaken en dat je in onze maatschappij niet kunt meedoen.
Kinderen raken soms ook sneller in isolement, bijvoorbeeld doordat ze de regels van een spelletje niet snappen. Daardoor vinden klasgenootjes hen irritant en vallen ze buiten de groep.
Het is belangrijk dat alle kinderen met een taalachterstand snel opgespoord worden en directe hulp krijgen van een logopedist, die specialist is op dit terrein.

TinyEYE Europe is een organisatie die werkt met logopedisten die de nieuwste methodiek gebruiken - de TinyTaalTool - om taalachterstand op te sporen.
Als partner van het Jeugdeducatiefonds biedt TinyEYE Europe alle gecertificeerde scholen de TinyTaalTool aan. Met de TinyTaalTool kan ieder kind op de basisschool online gescreend worden en kan de online logopedist al na 12 minuten aangeven of er mogelijk sprake is van een taalachterstand.
tinyeye.eu Terug naar overzicht