aanbieders van producten

De kracht van Schooljudo
Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas.

Kinderen verdienen gelijke startkansen. Schooljudo geeft kinderen zelfvertrouwen. Daarnaast geven we ze mee dat je kunt bereiken wat je wilt bereiken en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Een verschil is er niet. Een verschil kun je maken!

Schooljudo is door de landelijke erkenningscommissie interventies van Effectief Actief gecertificeerd als theoretisch goed onderbouwde interventie. Daarnaast draagt Schooljudo als Gezonde School-activiteit bij aan een Gezonde School.

schooljudo.nl Terug naar overzicht