aanbieders van producten

Doelgroep: Ouders met kinderen uit groep 3 tot en met 8.
Rekenen en taal zijn de twee hoekstenen van het onderwijs. De taalachterstand onder leerlingen baart grote zorgen en heeft geleid tot een taaloffensief in steden als Rotterdam en Amsterdam. Een populair en effectief programma in Amsterdam is bijvoorbeeld de VoorleesExpress. In Amsterdam bestaat dit project al enkele jaren met onverminderd en groot succes. Ook zijn er verschillende huiswerkklasprojecten waar kinderen aan deel kunnen nemen. Echter, een specifiek project met persoonlijke begeleiding en aandacht, gericht op de verbetering van de rekenvaardigheden van kinderen is vrijwel onvindbaar. Toch is aandacht voor de rekenprestaties van kinderen van essentieel belang.

Rekenbegeleiding thuis, samen met ouders
Rekenbuddy’s speelt in op de toegenomen vraag van leerlingen, ouders en leerkrachten naar meer ondersteuning op het gebied van rekenen. Dit programma, ontstaan in 2013, is speciaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De begeleiding duurt 20 weken. Omdat de rekenbuddy’s aan de slag gaan bij de leerlingen thuis worden de ouders betrokken. De rekenbuddy’s zijn stadsgenoten die rekenen in het bloed hebben en bovendien maatschappelijk betrokken zijn. Zij worden vooraf getraind in de rekenmethodes die op basisscholen gangbaar zijn. Het programma wordt samen met de leerling en ouders gepland. Na afloop van het rekenbuddy-traject zijn de ouders in staat om de begeleiding geheel of gedeeltelijk over te nemen. De selectie van de gezinnen vindt op school plaats. Gezinnen kunnen ook direct contact opnemen met de SKC.

Bekijk hier een filmpje.

www.skcnet.nl Terug naar overzicht