aanbieders van producten

De Schoolschrijver brengt taalplezier terug in de klas!

De missie van De Schoolschrijver is alle kinderen taalsterk maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij geloven dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen - een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties bouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren. Zie dit filmpje ter illustratie.

De Schoolschrijver biedt al ruim 12 jaar motiverende, duurzame lesprogramma’s en leerkrachtentrainingen rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen sterke en vaardige lezers en schrijvers te worden.

Samen met de beste kinderboekenauteurs zoals Simon van der Geest, Janneke Schotveld en Enne Koens ondersteunen wij scholen in het behalen van hun taaldoelen.

Bekijk onze programma’s: de Leerlijn Lezen en Schrijven (een complete methodiek voor voortgezet technisch en begrijpend lezen, in samenhang met schrijven, spreken en luisteren), de maandprogramma’s en/of de Academie.

Scholen kunnen contact opnemen met interesse@deschoolschrijver.nl voor vrijblijvend advies.

www.deschoolschrijver.nl Terug naar overzicht