goed om te weten

Jaarverslag

Jaarverslag 2018-2019

Ben je nieuwsgierig hoe het ons de afgelopen anderhalf jaar is vergaan?

Lees dan ons Jaarverslag 2018-2019

Team

Team Jeugdeducatiefonds breidt uit

Met Sarina Maat en Ingrid van Veen breidt het team van het Jeugdeducatiefonds flink uit. Sarina (l) en Ingrid (r) zijn als relatiemanager & fondsenwerver aan de slag.

We zijn ontzettend blij deze stap te kunnen maken. Met hun inzet kunnen we ons bereik vergroten en de groei van het Jeugdeducatiefonds blijvend mogelijk maken, want de vraag vanuit het onderwijs neemt alleen maar toe.

Onderzoek

Onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs

 In Nederland hebben leerlingen op scholen in achterstandswijken het beduidend moeilijker dan leerlingen die onderwijs genieten in reguliere wijken. Op scholen in achterstandswijken signaleert 93% van de leraren vaak leerlingen met problemen in de klas, terwijl dit in reguliere wijken 59% is.

Volgens Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, zijn de resultaten nog schokkender dan hij had verwacht. ‘Als je de resultaten van dit onderzoek ziet, zijn de gelijke kansen in het onderwijs ver te zoeken. Het moet echt anders.

Lees hier het volledige onderzoek.

Het is fantastisch dat ouders de leerkracht vaak in vertrouwen nemen over eventuele problemen thuis. Laten we dan ook als samenleving zorgen dat de meester en de juf iets met die kennis kunnen doen. Met het Jeugdeducatiefonds doe ik mijn best om voor de kinderen het verschil te maken. Maar hier is ook een duidelijke rol voor de politiek. Ik zie dat ze hun best doen, maar het is niet genoeg. Deze misstand tegen gaan zal meerjarig prioriteit moeten krijgen.’

Om te onderzoeken wat het effect van de steun van het Jeugdeducatiefonds is op scholen, zijn er verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd in verschillende regio’s. Tijdens deze intervisies zijn leraren, directeuren en ander schoolpersoneel bijeen gekomen om hun ervaringen te delen over de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds, maar ook om te praten over de uitdagingen op de basisscholen in het algemeen.

Een analyse van deze intervisiebijeenkomsten vind je hier.

Ruim

Ruim 1000 kinderen naar The Lion King

Stage Entertainment Nederland en ABN AMRO Foundation maken een geweldig gebaar. 13 maart gaat het gebeuren. Een speciale uitvoering van The Lion King voor ruim 1000 kinderen van 22 scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds.

Vandaag zijn de handtekeningen gezet door Albert Verlinde van SEN, Ernst Boekhorst van ABN AMRO en Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds. Een geweldige belevenis voor al deze kinderen.

Foto: Deen van Meer. 

Anna

Anna de Koning

Het team van het Jeugdeducatiefonds is uitgebreid. Anna de Koning werkt als vrijwilliger bij ons en zal zich voornamelijk richten op het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de contactpersonen van onze scholen. Anna, van harte welkom! We zijn nu al blij met je!

archief

Jeugdeducatiefonds

Jeugdeducatiefonds breidt uit 18 September 2019

Nu steeds meer gemeenten de waarde van het Jeugdeducatiefonds zien en ons werk financieel willen steunen, kunnen we blijven uitbreiden. In Zaltbommel vierden we dit in bijzijn van de wethouder, de bestuursvoorzitter, de coördinator van IMC Basis en natuurlijk directeur en kinderen.

Uit een artikel in regiokrant Het Kontakt:

Joep de Boer is er erg blij mee dat De Walsprong wordt gesteund door het Jeugdeducatiefonds. Arie Schilling, coördinator van dit fonds, legt uit: “In Nederland steunen wij bijna 100 scholen, waarvan De Walsprong de eerste school in Zaltbommel is. Het Jeugdeducatiefonds levert een bijdrage aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling kunnen bereiken en waarbij financiële belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. We vertrouwen daarbij op de expertise van de leerkrachten, zij weten wat nodig is voor het kind op school.”

Om het startsein te vieren werd er naast de ingang van de school op woensdag 18 september jl. een IMC Basis muurschild samen met vier andere muurschilden feestelijk onthuld door de heer Adrie Bragt en mevrouw Esmée Smit, voorzitter College van Bestuur van Stroomm. De vijf muurschilden zijn: IMC Basis, Jeugdeducatiefonds, Kanjerschool, Gruitenschool en Stroomm. Met deze bordjes wil De Walsprong aan kinderen, ouders, bezoekers en passanten dé aandachtsgebieden laten zien waaraan de school groot belang hecht.

foto: Valerie van Oord
www.communiceergewoon.nl

TinyEYE

TinyEYE Logopedie 28 August 2019

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met TinyEYE, aanbieder van online logopedische screening. 87% van de kinderen die in armoede leven hebben een taalachterstand. De gevolgen van een taalachterstand kunnen groot zijn. 

Het kan betekenen dat je een opleiding niet kan afmaken en dat je in onze maatschappij niet kunt meedoen.
Kinderen raken soms ook sneller in isolement, bijvoorbeeld doordat ze de regels van een spelletje niet snappen. Daardoor vinden klasgenootjes hen irritant en vallen ze buiten de groep.
Het is belangrijk dat alle kinderen met een taalachterstand snel opgespoord worden en directe hulp krijgen van een logopedist, die specialist is op dit terrein.

TinyEYE Europe is een organisatie die werkt met logopedisten die de nieuwste methodiek gebruiken - de TinyTaalTool - om taalachterstand op te sporen.
Als partner van het Jeugdeducatiefonds biedt TinyEYE Europe alle gecertificeerde scholen de TinyTaalTool aan. Met de TinyTaalTool kan ieder kind op de basisschool online gescreend worden en kan de online logopedist al na 12 minuten aangeven of er mogelijk sprake is van een taalachterstand.
Junior

Junior Einstein 27 August 2019

Het Jeugdeducatiefonds heeft een nieuwe samenwerking met een aanbieder van online oefenstof. Junior Einstein biedt een aantrekkelijke en complete online oefenomgeving die perfect aansluit bij het onderwijs op de basisschool.

Het aanbod bevat duizenden oefeningen, werkbladen, ondersteunende materialen, instructievideo’s en uitlegartikelen. Er is aanbod voor de groepen 2 tot en met 8 in verschillende moeilijkheidsgraden, waarbij alle vakken ruimschoots aan bod komen. 

Leerkrachten worden actief ondersteund in hun werk. Ze kunnen heel eenvoudig weektaken op maat klaarzetten en zo hun leerlingen adaptief laten oefenen. De verwerkingssoftware biedt middels een overzichtelijk dashboard direct inzicht in de voortgang per leerling. Zo kan meteen adequaat worden ingegrepen als een leerling vastloopt met oefenen.

Ook thuis kan er geoefend worden. Iedere leerling krijgt zijn eigen account waarmee hij overal kan inloggen. Door goed te oefenen kunnen plaatjes, sterren en medailles verdiend worden. Zo wordt leren leuk én effectief!

 

S.P.E.L.-show

S.P.E.L.-show van BNN/VARA 19 July 2019

Vanaf woensdag 24 juli 10 weken lang bij BNNVARA: de S.P.E.L.show onder leiding van Astrid Joosten. Drie Bekende Nederlanders spelen voor het Jeugdeducatiefonds en nemen het op tegen een alfabet van onbekende Nederlanders. Woensdagavond om 21.25 uur op NPO1.

Het draait allemaal om taalkennis: wie is het best in spelling, spreekwoorden en grammatica? Na drie rondes neemt de beste speler van het alfabet het in de finale op tegen de beste speler onder de prominenten. Nieuw dit jaar is dat de BN’ers spelen voor een goed doel: het Jeugdeducatiefonds. Met deze bijdrage kunnen we directe ondersteuning bieden bij projecten die zich richten op de taalontwikkeling bij kinderen.

Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad in Schiedam 23 May 2019

Schiedam kent een Kindergemeenteraad. Ook Het Startblok zendt een vertegenwoordiger naar de raad.

Kinderen uit de groepen 6 kunnen nu weer solliciteren voor de komende 2 jaar.  De KGR wordt georganiseerd door de Kleine Ambassade. Kinderen leren zo, dat ze er toe doen. Dat ze zelf het verschil kunnen maken! 

Zo proberen zij ook hun eigen kinderraad vorm te geven.

Gemeente

Gemeente Heerlen doet mee 21 May 2019

De gemeente Heerlen steunt het werk van het Jeugdeducatiefonds. Hierdoor kunnen we drie extra scholen certificeren. Samen met de gemeente en natuurlijk de leraren op de scholen werken we aan de ontwikkeling van álle kinderen.

Op dit moment zijn zes Heerlense basisscholen gecertificeerd om aanvragen te doen bij het Jeugdeducatiefonds. Het gaat om de Broederschool, Eikenderveld, De Griffel, Mijn Spoor, De Ganzerik en De Vlieger. Door deze subsidie komen daar binnenkort drie extra scholen bij: De Wegwijzer, De Schakel en St. Paulus.

Wethouder Jordy Clemens steunt het Jeugdeducatiefonds graag; “Elk kind en elk talent telt. Het Jeugdeducatiefonds kan waar nodig net dat extra zetje geven. Dit is dan ook een mooie aanvulling op de regelingen die we al hebben in het zogenaamde Kindpakket”. 

Jeugdeducatiefonds
Het Jeugdeducatiefonds biedt financiële ondersteuning voor een scala aan producten. Leraren bepalen zelf wat nodig is voor de kinderen, maar kunnen ook gebruik maken van de diensten van de samenwerkingspartners van het Jeugdeducatiefonds. Zo maakt de Schoolschrijver kinderen sterker in taal, biedt School’s Cool begeleiding bij de overstap naar de middelbare school, kan Schooljudo ingezet worden voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en geeft Rekenbuddy’s samen met ouders thuis rekenhulp. Op de website www.jeugdeducatiefonds.nl is de volledige lijst met producten terug te vinden.
“Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties.”, aldus Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds.

Kindpakket
Het Kindpakket biedt een combinatie van regelingen die helpen bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld regelingen voor schoolkosten, sport- en vrije tijd, het vieren van een verjaardag of voor kleding en fietsen. Heerlen werkt hiervoor samen met onder andere, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Jarige Job en Stichting Stop Kinderarmoede. Nu komt daar het Jeugdeducatiefonds bij.

Laarsjes"

Laarsjes 17 May 2019

Op de P. Oosterleeschool in Den Haag liggen de plassen vaak op het schoolplein. En kleuters met stoffen schoentjes krijgen dan natte voeten. Er kwam een plan. 

Een grote bak met laarsjes in allerlei kleuren en maten werd aangeschaft, zodat iedereen weer lekker buiten kan spelen. Een creatieve manier om met weinig middelen veel kinderen te bereiken.

Jeugdeduactiefonds

Jeugdeduactiefonds kent 1000e aanvraag 17 May 2019

Op 15 december 2016 werd in aanwezigheid van Lodewijk Asscher de eerste school gecertificeerd: de Noordmansschool in Amsterdam. 

Bestuursleden, oprichter Harrie Postma en Klasgenoot van het eerste uur Danielle Dohmen van #Mediamens vierden dit begin mee.
Vandaag zijn we uitgebreid naar 79 scholen en hebben we aanvraag 1000 verwerkt en die kwam toevallig óók van de Noordmansschool.
Het Jeugdeducatiefonds groeit en dat is prachtig om mee te maken, want er zijn nog zoveel kinderen op zoveel scholen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Seminar

Seminar 'Ongelijke kansen in het Onderwijs' 18 April 2019

Jeugdeducatiefonds

Jeugdeducatiefonds zoekt fondsenwerver / relatiemanager 16 March 2019

Fonds

Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken steunt ons 11 March 2019

We zijn ontzettend blij met de financiële steun die we krijgen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. 

Door een forse langdurige bijdrage kunnen we negen scholen certificeren in - inderdaad - Schiedam, Vlaardingen en omstreken. Het is geweldig om te zien, dat ook lokale fondsen de waarde van ons werk inzien, zodat we weer meer kinderen kunnen helpen.

Samenwerking

Samenwerking met steeds meer gemeenten 8 March 2019

Vandaag was Hans Spekman op bezoek bij Wouter Struijk, wethouder in de gemeente Nissewaard, om te praten over gelijke kansen voor kinderen. 

Steeds meer gemeenten zien de waarde van de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Samen kunnen we veel doen om kinderen die opgroeien vanuit een financiële achterstand extra kansen te bieden binnen het primair onderwijs.

School's

School's Cool partner van het Jeugdeducatiefonds 1 March 2019

We kenden ze al langer, maar vanaf nu is School's Cool partner van het Jeugdeducatiefonds. Zij bieden achtstegroepers begeleiding in de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Een goede schoolcarrière gunnen we alle kinderen!
Voor sommige leerlingen kan de overstap van de basisschool naar de middelbare school groot zijn.
School 's cool biedt leerlingen die dat nodig hebben begeleiding van een thuismentor voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs.
 
Hoe houd ik mezelf staande in de brugklas? Hoe plan ik mijn huiswerk? De thuismentor begeleidt de leerling bij deze vragen gedurende anderhalf jaar, één tot anderhalf uur per week. De mentor betrekt ook de ouder(s).
De aanpak werkt zo goed dat School's cool zich inmiddels één van de meest succesvolle mentorprojecten van Nederland mag noemen. Het geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot het plezier om naar school te gaan. U kunt als verwijzer uw leerling aanmelden. 

Meer informatie: 
https://www.schoolscool.nl/informatie-voor-het-basisonderwijs

Lokaal

Lokaal Besteden van Kinderpostzegels 25 January 2019

Kinderen van De Vuurvlinder in Eindhoven hebben via Lokaal Besteden van Actie Kinderpostzegels €1000,- opgehaald voor het Jeugdeducatiefonds. 

Wij hebben dat doorgespeeld naar de Vincent van Goghschool in Roermond, die dat geweldige bedrag gebruikt om met 35 leerlingen op schoolkamp te gaan. Goed bezig, die bikkels uit Eindhoven!

Lokaal Besteden is nieuw bij Kinderpostzegels. Scholen kunnen een deel van de opbrengst gebruiken voor een goed doel in de buurt. Het Jeugdeducatiefonds is een van die goede doelen.

Zuidwalschool

Zuidwalschool in Den Haag blij met Jeugdeducatiefonds 12 January 2019

Fijne

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 21 December 2018

Het team en bestuur van het Jeugdeducatiefonds wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Samen met de leraren op onze scholen en heel veel donateurs, vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben we ons dit jaar sterk gemaakt voor de ontwikkeling van álle kinderen.

 

Het Jeugdeducatiefonds is nu werkzaam op 68 scholen en met meer dan 700 aanvragen hebben we al bijna 4000 kinderen kunnen helpen. De behoefte is zo groot, dat scholen inmiddels op een wachtlijst staan.
We danken je hartelijk voor jouw inzet in onze samenwerking.

Te veel kinderen groeien op in armoede. Wat dat betekent hebben we gevraagd. Kijk maar eens naar de videoclip.
Zij hebben onze steun hard nodig.

In 2019 groeien we verder om zo nog meer kinderen te kunnen bereiken. Met elkaar willen we dat voor elkaar krijgen.

Hartelijke groeten,

Hans Spekman en Arie Schilling

Scholen

Scholen kiezen voor Lokaal Besteden van Kinderpostzegels 8 December 2018

Tijdens de Kinderpostzegelsactie van dit jaar hebben veertien scholen ervoor gekozen om een gedeelte van de opbrengst te besteden aan projecten van het Jeugdeducatiefonds op de eigen school.

Kinderpostzegels maakt het dit jaar voor het eerst mogelijk voor scholen om te kiezen voor Lokaal Besteden. We zijn blij met deze samenwerking met Kinderpostzegels, omdat het op deze manier voor álle scholen mogelijk wordt om aanvragen te doen bij het Jeugdeducatiefonds om de kinderen extra te ondersteunen.

O

O kom er eens kijken 6 December 2018

Sinterklaasactie

Sinterklaasactie met Tikkie 30 November 2018

The

The Lion King lanceert educatieprogramma 29 November 2018

The Lion King lanceert in samenwerking met ABN AMRO Foundation een uniek educatieprogramma. Zo’n 30 partnerscholen van ABN AMRO, die mede zijn geselecteerd door het Jeugdeducatiefonds, reizen op woensdag 13 maart 2019 af naar het AFAS Circustheater in Scheveningen om daar samen The Lion King te beleven.

The Lion King lanceert in samenwerking met ABN AMRO Foundation een uniek educatieprogramma. Zo’n 30 partnerscholen van ABN AMRO, die mede zijn geselecteerd door het Jeugdeducatiefonds, reizen op woensdag 13 maart 2019 af naar het AFAS Circustheater in Scheveningen om daar samen The Lion King te beleven.

ABN AMRO medewerkers uit diverse steden begeleiden hen hierbij. Rondom dit bezoek aan de voorstelling volgen de leerlingen speciale lessen.  Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland: “In Londen is het educatieprogramma van The Lion King al jaren een groot succes. Er is zoveel te vertellen en te leren van deze musical. Over elk onderdeel, van kostuums tot decor, is tot in detail nagedacht. Het wereldwijd bekende verhaal, maar ook de voorstelling zelf is zo’n rijke ervaring en biedt daarmee een geweldige leeromgeving voor kinderen. Dankzij ABN AMRO Foundation kunnen we dit bijzondere lespakket nu ook in Nederland aanbieden.” Ernst Boekhorst, directeur van ABN AMRO Foundation: “Een bezoek aan The Lion King is voor kinderen niet alleen een unieke theaterbelevenis, maar maakt het ook mogelijk om belangrijke thema’s als duurzaamheid en vriendschap in de klas te bespreken.”

Over The Lion King

The Lion King is tot en met 21 juli 2019 exclusief te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen en is de plek waar families samen het verhaal van Leeuwenkoning Simba beleven. Met de beroemde muziek van Elton John en Tim Rice, de bekende karakters als Simba, Nala, Timon en Pumbaa en het tijdloze verhaal over hoop, liefde en moed. De Koning der Musicals mocht in Nederland al 1.3 miljoen bezoekers ontvangen en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical. Wereldwijd trok het theaterspektakel meer dan 90 miljoen bezoekers en won de voorstelling 90 internationale awards.

Over ABN AMRO Foundation

ABN AMRO wil bijdragen aan een betere wereld. Dit doet de bank door te doen waar ze goed in is – financiële producten en diensten bieden – en sinds 2001 ook met vrijwilligerswerk van haar medewerkers van ABN AMRO Foundation. Jaarlijks zetten ongeveer 10.000 collega’s zich in voor projecten die de horizon van kinderen verbreden. Zodat ook de generaties na ons het maximale uit hun toekomst kunnen halen. Want dat is pas écht winst.

Nieuwe producten bij het Jeugdeducatiefonds 23 October 2018

Het Jeugdeducatiefonds heeft het aanbod uitgebreid met drie nieuwe producten. Op het gebied van de cognitieve ontwikkeling kunnen er aanvragen gedaan worden die extra taallessen mogelijk maken. Ook is het mogelijk aanvragen te doen om vroeg- of voorschoolse educatie te bekostigen. Daarnaast kunnen scholen aanvragen doen voor de financiering van TSO of BSO.

Voorschoolse educatie is van groot belang 18 October 2018

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisschool de Kinderboom. Alex Bakker, bevlogen directeur van deze school, praatte in Spraakmakers op Radio1 mee over het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van kinderen.

De uitzending kunt u online beluisteren.
Zoekt u meer verdieping over dit onderwerp? Lees dan Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisschool de Kinderboom. Alex Bakker, bevlogen directeur van deze school, praatte in Spraakmakers op Radio1 mee over het belang van voorschoolse educatie voor de ontwikkeling van kinderen.

De uitzending kunt u online beluisteren.
Zoekt u meer verdieping over dit onderwerp? Lees dan Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

Kinderpostzegelactie en het Jeugdeducatiefonds 4 September 2018

Kinderpostzegels start dit jaar met iets nieuws: Lokaal Besteden. Om kinderen meer te betrekken bij het doel van de Kinderpostzegelactie, kunnen scholen een deel van het opgehaalde geld besteden aan een goed doel in de omgeving van de school. Een school mag ook kinderen op de eigen school ondersteunen via het Jeugdeducatiefonds.

Hoe werkt het?
Een deelnemende school vult op het scholenportaal van Kinderpostzegels alle gegevens rondom de Kinderpostegelactie in. Bij 'besteding kiezen' geeft de school aan te kiezen voor het Jeugdeducatiefonds voor de eigen school.

Na de actie, als de definitieve bedragen bekend zijn, zal het Jeugdeducatiefonds contact opnemen met de school. 

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: "Wij zijn heel blij met dit initiatief van Kinderpostzegels. Ons doel is dat álle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit initiatief maakt het voor ons mogelijk om nog veel meer kinderen te ondersteunen. Ik zou zeggen: doe mee met de actie van Kinderpostzegels, voor alle kinderen."

Nieuwe

Nieuwe scholen gecertificeerd 20 July 2018

Dankzij een nieuwe impuls van de ABN AMRO Foundation is het Jeugdeducatiefonds in staat om uit te breiden. Momenteel zijn al acht nieuwe scholen verspreid over het hele land gecertificeerd en na de zomervakantie zullen dat er nog meer worden.

Het Jeugdeducatiefonds groeit en is in staat om steeds meer kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

ABN AMRO Foundation verhoogt blijvende steun aan Jeugdeducatiefonds 2 July 2018

ABN AMRO Foundation heeft besloten de steun aan het Jeugdeducatiefonds te verlengen en uit te breiden. Hierdoor kan het Jeugdeducatiefonds de komende twee jaar verder groeien. Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. De ouder(s) zijn veelal niet in staat zijn om extra kosten te dragen waardoor kinderen een lager niveau van opleiding bereiken dan mogelijk is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: "Het is fantastisch dat ABN AMRO Foundation op deze manier een bijdrage levert aan het bevorderen van gelijke kansen zodat ook kinderen uit gezinnen die het minder hebben, de kans krijgen hun talenten zo goed mogelijk te benutten. Omdat ABN AMRO Foundation de samenwerking voortzet en ook meer geld geeft aan ons fonds kunnen we nu zeker tien scholen extra certificeren. Zoals Louisa Reichardt van de Rotterdamse openbare basisschool De Akkers mij vertelde: ‘Dankzij het Jeugdeducatiefonds krijgen de ontwikkelingskansen van de kinderen in de Landbouwbuurt in Rotterdam-Zuid een enorme stimulans."

Ernst Boekhorst, directeur ABN AMRO Foundation: "Op jonge leeftijd ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, is belangrijk voor later, maar helaas lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door de horizon van kinderen uit een minder kansrijke omgeving te verbreden, wil ABN AMRO Foundation hun toekomstperspectief vergroten. Met behulp van ons landelijke netwerk aan partnerscholen en duizenden ABN AMRO vrijwilligers organiseren we jaarlijks honderden activiteiten die de belevingswereld van kinderen vergroten. Het partnership met het Jeugdeducatiefonds is voor ons ontzettend waardevol, aangezien onze beide missies naadloos op elkaar aansluiten. Samen kunnen we meer betekenen voor deze kinderen en hen helpen het vuurtje van binnen te vinden én aan te wakkeren."

Eerste editie van de ABN AMRO Stadionspelen op 14 mei 16 May 2018

Ruim 800 scholieren kregen op maandag 14 mei de kans hun idolen te ontmoeten en hun talenten te ontdekken op het gebied van sport, kunst en cultuur.

De Johan Cruijff ArenA was het decor van de eerste editie van de ABN AMRO Stadionspelen: een evenement waar leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds meededen aan allerlei activiteiten: van tennis, hockey en voetbal tot zelf kunst maken en zang en dans."Het Jeugdeducatiefonds vindt dat elk kind zich maximaal moet kunnen ontwikkelen. Eén op de acht kinderen in Nederland groeit echter op in armoede. Op de scholen waar wij mee samenwerken, zijn dat vaak zeven op de acht scholieren. Ook deze kinderen zijn gretig om de wereld te ontdekken, hun talent, hun passie en geluk. Dat is precies wat we met de ABN AMRO Stadionspelen willen bereiken: hun talent laten ontdekken, ze inspireren en gewoon een onvergetelijke dag bezorgen."Gastheer van het evenement was Ron Boszhard, presentator van Zapp Sport. Hij verwelkomde onder meer de volledige selectie van AJAX Vrouwen. Ook waren Glenn Schuurman, Jelle Galema en Billy Bakker aanwezig om het hockey-talent van de toekomst tijdens een clinic op weg te helpen. Jongeren met voetbalaspiraties lieten zich inspireren door demonstraties van twee van 's werelds beste freestyle voetballers, Tom Vegter en Nassar al Jackson. Ajacied Heini Otto - lid van de technische staf van de jeugdopleiding van AJAX - begeleidde de scholieren tijdens de voetbalclinics. De sportactiviteiten werden verzorgd door Roland Laurense van de Tennis Academy Amsterdam, Arno Splinter & Players United (voetbal) en Bovenlander en Bovenlander (hockey). Ook stonden Kunst en Cultuur-workshops op het programma. Deze werden verzorgd door Stage Entertainment, de Hermitage, het Nederlands Dans Theater, kunstenaar Boxie, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Stedelijk Museum.